Who we are

Aisha Zia

Awdur

Mae Aisha yn awdur yn Llundain. Daw ei gwaith o le go iawn, mae’n ymgysylltu â chymunedau a phobl, ac yn ceisio herio’r rhagdybiaethau a wneir am y byd yr ydym yn byw ynddo.

Bu’n gweithio gydag Evie ar ei drama lawn gyntaf An Indecent Incident a addaswyd o A Nasty Story Dostoyevsky ac a gynhyrchwyd mewn hen ffatri sipiau yn Llundain. Aeth ymlaen i gwblhau ei hail ddrama lawn, The Fox and the Libertine, gan ennill rhagoriaeth gyda’i MA mewn Ysgrifennu Creadigol yn y City University. Roedd ei rhaglen ddogfen ffilm fer gyntaf Ridley Road yn rhan o Ŵyl Ffilm East End yn 2011.