Who we are

Portread o Charlene Manley

Charlene Manley

Aelod o’r Bwrdd Seinio

Helo, Charlene ydw i.

Rwy’n fam i dri o blant gwych, ac ar hyn o bryd yn Swyddog Prosiect i’r tîm creadigol yn Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni. Rwy’n caru pob peth am natur, celf, cerddoriaeth, barddoniaeth a hefyd yn hoff iawn o hen bethau. Rydw i hefyd yn hoffi synfyfyrio ac arsylwi. Rydw i’n falch o fod wedi cael fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd, heb adael Dwyrain Caerdydd erioed gan mai dyna lle mae fy nghalon. Rwy’n teimlo’n angerddol am bobl, cynnwys pawb a byw mor ddilys â phosibl. Rwy’n credu hefyd y gallwn newid canlyniadau pobl pan fyddan nhw’n credu ynddyn nhw eu hunain, yn magu hyder ac yn cael rhyddid i fynegi eu hunain. Rydw i bob amser yn cefnogi’r gwanaf. Mae Theatr Common Wealth yn ymgorffori creadigrwydd wrth gofleidio amrywiaeth yn ein cymuned, sef popeth sy’n bwysig i mi, ac rwy’n edrych ymlaen at fod yn rhan o’r Bwrdd Seinio i gynnig popeth y gallaf er budd uniongyrchol fy nghymuned.

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.