Who we are

Emerald Crankson

Artist Cyswllt

Mae Emerald Crankson yn gyfarwyddwr, yn actor ac yn greadigol. Mae hi wedi bod yn gweithio gyda Common Wealth ers 2018 pan ymunodd â ni am y tro cyntaf ar Radical Acts, a ddisgrifiodd fel “Un o brosiectau pwysicaf a chanolog ei bywyd a’i gyrfa”. Yn ddiweddar cyrhaeddodd rownd derfynol gwobr JMK ar gyfer 2020. Mae wedi creu a chyfarwyddo ei gwaith ei hun mewn theatrau gan gynnwys Young Vic, Theatre503, a Theatr Frenhinol Stratford East. Mae wedi gweithio yn fwyaf diweddar fel cyfarwyddwr cynorthwyol ar Death of a Salesman yn y Young Vic a Westend.

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.