Who we are

Hassan Mahamdallie

Dramodydd, Cyfarwyddwr ac Awdur

Mae Hassan Mahamdallie yn ddramodydd, yn gyfarwyddwr, yn awdur ac yn arbenigwr ar amrywiaeth a’r celfyddydau. Fe’i ganwyd yn Llundain i deulu mawr dosbarth gweithiol Indo-Trinidadaidd/Saesneg. Ar ôl cwblhau MA mewn Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Leeds yn 1984 bu’n gweithio fel actor, cymynnwr a chyfarwyddwr i’r Theatr mewn Addysg a’r Theatr Gymunedol, yng ngogledd Lloegr yn bennaf, gyda chwmnïau radical yn cynnwys M6 Theatre Co (Rochdale) a Pit Prop Theatre (Wigan).

Ac yntau’n uwch wneuthurwr polisi ac ymgynghorydd, roedd yn gyfrifol am lunio dull unigryw Cyngor Celfyddydau Lloegr: The Creative Case for Diversity. Mae’n un o sylfaenwyr sefydliad Unite Against Fascism y DU. Lansiodd Hassan ei gwmni theatr Dervish Productions yn 2014. Mae ei ddrama olaf, a ysgrifennodd ac a gyfarwyddodd, ‘The Crows Plucked Your Sinews’, yn ymwneud â Somaliaid ym Mhrydain a Phrydain yn Somalia.

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.