Who we are

Portread o Isaac George

Isaac George

Aelod o’r Bwrdd Seinio

Fy enw i yw Isaac George ‘aka’ Truth, rydw i’n 18 oed ac yn rapiwr. Rydw i’n dod o Gasnewydd yng Nghymru, ac rydw i ar hyn o bryd yn fyfyriwr yn y coleg yn astudio Technoleg Cerddoriaeth Lefel 3 BTech. Rydw i’n astudio cerddoriaeth yn rhannol gan fy mod yn hoffi gweithio gyda phobl i weld pa mor greadigol y gall ein proses gydweithio fod, ac mae’n gyfle gwych i fod yn aelod o Fwrdd Seinio Common Wealth.

 

Photo credit: Kalpana Tagore

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.