Who we are

A headshot of Jenny

Jenny Hughes

Ymddiriedolwr

Rwy’n chwilfrydig ac yn angerddol am theatr sy’n anelu at wneud gwahaniaeth i’r byd ac mae gwasanaethu ar Fwrdd Seinio Common Wealth yn rhan o hynny.

Mae gen i ddiddordeb yn y ffordd y mae theatr yn gwneud gwahaniaeth, o ran newidiadau ar raddfa fach i hyder cymuned, i godi ymwybyddiaeth wleidyddol drwy adrodd straeon sydd wedi cael eu hanwybyddu neu heb eu clywed. Rwy’n athrawes ac yn ymchwilydd yn yr Adran Ddrama ym Mhrifysgol Manceinion ac yn gweithio ar berfformiad gweithredol, theatr gymdeithasol a gwleidyddol, a chyfiawnder celfyddydol ac economaidd.

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.