Who we are

A blurred picture of a man wearing a blue and white striped t-shirt

Justin Teddy Cliffe

Artist

Mae Justin yn Artist o Dde Cymru sy’n gweithio ar draws sawl ffurf fel unigolyn, cydweithredwr ac Artist Creadigol llawrydd.

Mae wedi’i hyfforddi mewn Perfformio, Cyfarwyddo a Dyfeisio Theatr a chymhwyso Gwneud Ffilmiau, a thrwy ei arferion personol mae’n creu gwaith absẃrd, comedi a garw sy’n archwilio profiad dynol, iechyd meddwl, cysylltiad a chymuned drwy fath cyfoes o glownio.

Mae hefyd yn hwylusydd gweithdai llawrydd sy’n canolbwyntio ar weithio gyda phlant ac oedolion ifanc sy’n archwilio eu bywydau drwy greu theatr, perfformio stori hunangofiannol, a dysgu creadigol/drwy brofiad.

Mae’n edrych ymlaen at weithio gyda Common Wealth ar Epic Fail.

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.