Who we are

Llun o Lisa Mallaghan

Lisa Mallaghan

Cadeirydd

Ar hyn o bryd fi yw Cyfarwyddwr Canolfan Cynhyrchu Bradford, rwy’n ymddiriedolwr Common Wealth ers 3+ blynedd, yn gantores ers 30+ mlynedd, ac yn fam i 3 am weddill yr amser.

Dysgais fy nghrefft fel Uwch Gynhyrchydd yn Mind the Gap (cwmni theatr anabledd dysgu mwyaf y DU). Rwy’n teimlo’n angerddol am ddatblygu celfyddydau byw, a chefnogi pobl greadigol o bob cefndir i wneud gwaith anhygoel. Pan nad ydw i’n gweithio neu’n canu, fe welwch fi fel arfer yn llusgo fy mhlant ar deithiau cerdded hir yng nghefn gwlad Bradford (ac yn bwyta siocled).

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.