Who we are

A woman, wearing a light green shirt, leans against a tree.

Taylor Edmonds

Bardd a Hwylusydd Creadigol

Mae Taylor Edmonds yn fardd, yn awdur ac yn hwylusydd creadigol o’r Barri. Mae ei gwaith yn archwilio themâu bod yn fenywaidd, hunaniaeth, y corff a natur. Ar hyn o bryd mae Taylor yn Fardd Preswyl i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Mae hi wedi cael Gwobr Sêr Sy’n Dod i’r Amlwg Gwasg Llenyddiaeth Cymru a Firefly Press.

Mae cyhoeddiadau nodedig Taylor yn cynnwys Poetry Wales, BBC Cymru, Black Ballad, Butcher’s Dog, Broken Sleep Books a Parthian. Caiff ei sbarduno gan wella hygyrchedd ysgrifennu creadigol i gymunedau a hyrwyddo manteision cadarnhaol ysgrifennu ar les unigolion.

Cydnabyddiaeth am y llun: Matthew Horwood

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.