Who we are

Tracy Basu

Rheolwr Cwmni

 

Ymunodd Tracy â Common Wealth fel Rheolwr Cwmni ym mis Ebrill 2018 wrth i ni ymuno â Phortffolio Cenedlaethol Cyngor y Celfyddydau am y tro cyntaf. Mae’n Gyfrifydd Siartredig o ran proffesiwn ac mae ganddi brofiad sylweddol o weithio ar lefel uwch mewn menter gymdeithasol, hamdden a diwylliant ar draws y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector. Mae ei theimladau angerddol am theatr gyffrous, heriol sy’n mynd i’r afael â phryderon ein cyfnod, yn ogystal â brwdfrydedd dros ddawns gyfoes, wedi ei harwain i ddilyn gyrfa yn y celfyddydau.

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.