shows

Rent Party

mwy

Rent Party

Mae’r teitl Rent Party yn egluro’i hun. Parti sy’n cael ei gynnal er mwyn talu’r “rhent” – elfen o sioe gerdd fodern, elfen o theatr, ond mae’n sicr yn barti! Gemau, taliadau ffug i gast a thrac sain sy’n destun cenfigen i unrhyw DJ, mae’r sioe ryngweithiol hon yn noson allan yn y lle cyntaf, yn ogystal â datganiad gwleidyddol beiddgar.

Gwleidyddol oherwydd bod y 5 perfformiwr nid yn unig yn rhannu eu doniau, eu straeon, eu heriau a’u bywydau, ond hefyd yn ymchwilio i’r materion cyfoes sy’n effeithio arnom i gyd, a hynny gyda hiwmor tafod yn y boch. O ddigartrefedd i doriadau yng nghyllideb y GIG, dyma’r materion enfawr yr ydym i gyd yn eu hwynebu, ond yn eu hwynebu gyda’n gilydd – fel y mae Stuart yn ei nodi wrth rannu rownd o siotiau. Parti yw hwn wedi’r cyfan…

Mae’n bleser gan Common Wealth gynnal y sioe hon fel comisiwn cyntaf y cwmni drwy’r Rhwydwaith Moving Roots, yn enwedig am y cyfle i roi llwyfan i artistiaid a genres nad ydynt efallai yn gysylltiedig â’r theatr yn aml. Mae’n cynnig lle i leisiau dosbarth gweithiol ddweud eu dweud gyda thalent o’r radd flaenaf. Mae’r sioe yn dathlu cymunedau dosbarth gweithiol am y tapestri lliwgar o anawsterau, agosatrwydd a balchder sydd ganddynt.

Y broses gastio

Mae gennym GAST!

5 artist anhygoel o Gymru! O opera i eiriau llafar, maent yn arddangos popeth sydd gan Dde Cymru i’w gynnig gyda thalent a straeon. Maent yn ffurfio cast cyfoethog sydd gyda’i gilydd yn adrodd stori am Gymru, o ddinas i dref, traddodiad i arloesi creadigol.

Dewiswyd y 5 aelod o’r cast i ddechrau drwy alwad castio, ac yna rownd o sesiynau Zoom ac yn olaf gweithdy creadigol, cydweithredol.

Gallwch ddarllen mwy am y broses o ddewis y cast anhygoel hwn mewn blog gan ein Cynhyrchydd Cymunedol, Chantal Williams.

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr Artistig – Darren Pritchard

Gwesteiwr – Stuart Bowden

Rheolwr Cynhyrchu – Phil Buckley

Cast – i gael ei gyhoeddi’n fuan…

Dyddiadau

Bydd Rent Party yn dod i Ddwyrain Caerdydd yn Hydref 2021, cadwch lygad allan am fwy o wybodaeth.

Partneriaid

Mae Rent Party yn dod i Gaerdydd fel rhan o’r Rhwydwaith Teithiol Moving Roots, dan arweiniad Canolfan Gelfyddydau Battersea gyda chyllid gan Sefydliad Esmée Fairbairn a Sefydliad Garfield Weston.