shows

Tri o gast y sioe yn edrych yn ffyrnig!

Rent Party

mwy

Rent Party

Dydy bod yn dlawd erioed wedi apelio gymaint!

Dewch i’r sioe mae pawb ohonom wedi bod yn aros amdanisioe i ymgolli ynddi am Lymder Prydain yn yr 21ain ganrif wedi’i hysbrydoli gan Bartïon Rhent Harlem Renaissance y 1920au

Mae’r coreograffydd a’r cyfarwyddwr enwog Darren Pritchard (House of Ghetto) a Common Wealth yn eich gwahodd chi, y gynulleidfa, i dalu i ddod i barti, fel y gallant dalu rhent y mis hwn, a’ch diddanu gyda’u holl ffrindiau sy’n artistiaid – dawnswyr, cantorion, cerddorion, beirdd – a fydd yn creu darlun amlochrog o’r hyn y mae’n ei olygu heddiw i fod yn ddawnus, yn Gymry ac yn aelodau o’r dosbarth gweithiol.

Mae Darren Pritchard wedi ail-gyfleu ei sioe boblogaidd 5 seren Rent Party, wedi’i chyd-greu gyda chast o artistiaid hynod dalentog o bob rhan o dde Cymru. Maent wedi rhoi llwyfan i’w cymuned dosbarth gweithiol mewn cabaret mawreddog o berfformiadau, gan adrodd eu straeon eu hunain am gost go iawn llymder Prydain.

Comisiynwyd Rent Party fel rhan o’r Rhwydwaith Teithio Moving Roots – rhwydwaith teithio creadigol dan arweiniad Canolfan Gelfyddydau Battersea gyda phartneriaid cynhyrchu Lyrici Arts (Medway), Jumped Up Theatre (Peterborough), Common Wealth (Dwyrain Caerdydd) a The Old Courts (Wigan).

Dyma’r cyntaf o dri chynhyrchiad teithiol cydweithredol a gomisiynwyd gan Moving Roots. Mae pob partner yn ail-gyfleu sioe boblogaidd Darren gyda chast lleol drwy gydol 2021; gan basio’r meic o amgylch cymunedau dosbarth gweithiol a chynnig llwyfan i dalentau anhygoel o artistiaid proffesiynol, a chanddynt leisiau sy’n aml heb eu clywed yn eu hardal.

Fideos

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr Artistig – Darren Pritchard

Cynhyrchydd Cymunedol – Chantal Williams

Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Fahadi Muluku

Ffotograffau – Jon Pountney

Dyddiadau

GWYBODAETH AM Y SWYDDFA DOCYNNAU

ARCHEBU TOCYNNAU

Rumney Cons Club, 633 Newport Rd, Rumney, Caerdydd, CF3 4FB

£10 pris llawn, £5 consesiwn, £2.50 i drigolion lleol (CF3)

75 munud, dim egwyl. Argymhellir 16+ oherwydd rhywfaint o regi a chyfeiriadau at ryw

Dydd Mercher 29 Medi 7pm

Dydd Iau 30 Medi 7pm

Dydd Gwener 1 Hydref 7pm

Dydd Sadwrn 2 Hydref 2pm (Gyda dehongliad Iaith Arwyddion Prydain)

Dydd Sadwrn 2 Hydref 7pm

Partneriaid

Mae Rent Party yn dod i Gaerdydd fel rhan o’r Rhwydwaith Teithio Moving Roots, dan arweiniad Canolfan Gelfyddydau Battersea gyda chyllid gan Sefydliad Esmée Fairbairn, Sefydliad Garfield Weston a Chyngor Celfyddydau Cymru.