DSC_4614

Menyw ifanc sy'n gwisgo crys-t du yn sefyll o flaen wal oren. Mae hi'n gorffwys ei bwrdd sglefrio yn erbyn ei choesau.