Blog

Podlediad Common Wealth: Rent Party

Rydym wedi creu cyfres o bodlediadau i archwilio popeth sy’n ymwneud â Common Wealth, gan sgwrsio â’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw, y bobl […]

Straeon, Lleoliadau a Gwneud Cysylltiadau

Hello/Shwmae! Fy enw i yw Callum Lloyd, rwy’n actor ac yn awdur o’r Rhymni, Caerdydd. Cymerais ran yn ddiweddar yn sesiwn archwilio deuddydd Common Wealth […]

Cwrdd â’n Bwrdd Seinio

Mae Common Wealth yn angerddol am ein cartref yn Nwyrain Caerdydd ac rydyn ni’n gwybod gwerth cyd-greu: gall ysbrydoli ac arwain at newid cymdeithasol. Mae […]

Us Here Now

Mae Steph, un o aelodau Bwrdd Seinio Common Wealth, yn nodi’r hyn y mae Us Here Now yn ei olygu iddi hi a Dwyrain Caerdydd […]

GWYL MAE’R DYFODOL YMA

Y celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt: Symud y cydbwysedd a chyd-greu newid cymdeithasol Sut mae artistiaid yng Nghymru a thu hwnt yn galluogi newid […]

DRAMÂU A’R BROSES YN YSTOD COVID-19

Mae cymaint wedi’i ysgrifennu am y cynnyrch, yr economi, yr arian y mae theatr yn ei wneud – fel fy mod i eisiau ysgrifennu rhywbeth […]

Follow us on Instagram: