Blog

Dod o hyd i’n Cyfoeth Cyffredin ni

Ar ddechrau 2024, dechreuodd Common Wealth fenter newydd, gan gyflogi Perfformiad ar y Cyd, sef grŵp o bobl greadigol ifanc, dosbarth gweithiol sy’n cael eu […]

Llanrumney-isms

Mae Llanrhymni yn faestref yn nwyrain Caerdydd. Ac ystyr Isms yw arfer, system neu athroniaeth nodedig, fel arfer ideoleg wleidyddol neu fudiad artistig. Y Cefndir […]

The Posh Club

Ro’n i yn y swyddfa, yn fy swydd ran-amser yn marchnata’r celfyddydau, pan edrychais ar fy ffôn. Gwelais luniau’n fflachio. Roedd rhesi o stondinau cacennau […]

Ysgolion, Gwiwerod, a Llwyddo – o fath

Epic Fail oedd y man cychwyn. Dyma’r tro cyntaf i Common Wealth weithio gydag Ysgol Gynradd Glan-yr-Afon yn Llanrhymni, ysgol oedd yn adnabyddus am ei […]

Podlediad Common Wealth: Rent Party

Rydym wedi creu cyfres o bodlediadau i archwilio popeth sy’n ymwneud â Common Wealth, gan sgwrsio â’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw, y bobl […]

Straeon, Lleoliadau a Gwneud Cysylltiadau

Hello/Shwmae! Fy enw i yw Callum Lloyd, rwy’n actor ac yn awdur o’r Rhymni, Caerdydd. Cymerais ran yn ddiweddar yn sesiwn archwilio deuddydd Common Wealth […]

Cwrdd â’n Bwrdd Seinio

Mae Common Wealth yn angerddol am ein cartref yn Nwyrain Caerdydd ac rydyn ni’n gwybod gwerth cyd-greu: gall ysbrydoli ac arwain at newid cymdeithasol. Mae […]

Us Here Now

Mae Steph, un o aelodau Bwrdd Seinio Common Wealth, yn nodi’r hyn y mae Us Here Now yn ei olygu iddi hi a Dwyrain Caerdydd […]

Follow us on Instagram:

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.