Caerdydd

Yn Nwyrain Caerdydd yr haf hwn, mae pethau’n poethi wrth aros am ein prif sioe Rent Party ym mis Medi 2021. Yn seiliedig ar bartïon rhent Harlem 1920, mae’r sioe yn adlewyrchu realiti llymder Prydain, a welir drwy lygaid cast arbennig o berfformwyr o dde Cymru. Gyda gemau a thrac sain a fyddai’n destun cenfigen i unrhyw DJ, mae’r perfformiad rhyngweithiol hwn yn noson allan wych ac yn ddatganiad gwleidyddol beiddgar.

Drwy gydol yr haf byddwn yn cynnal Ysgol Haf Greim Radical, yn adrodd straeon ac yn cynnal gweithdai creadigol i deuluoedd ac oedolion yn ogystal â chydweithio ar gyfres o weithdai creadigol gyda Chanolfan Mileniwm Cymru ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed

A young man flies like superman in a bouncy castle