Caerdydd

THE POSH CLUB

Mae The Posh Club, y digwyddiad hudolus i bobl hŷn yn dychwelyd i Ddwyrain Caerdydd gyda 4 dyddiad er mwyn dathlu bob tymor yn 2024 Mae’r digwyddiad tair awr a hanner hwn yn un tafod yn y boch ‘crand’ lle bydd te prynhawn mewn arddull 1940 yn cael ei weini gyda thair sioe fyw, gweinyddion mewn teis du, hen lestri a chabaret

Cael gwybod mwy…. neu ymunwch â ni cyn bob Posh Club am “Boutique” – sesiwn galw heibio gymdeithasol lai.

 

RECLAIM THE SPACE

Edrychwch ar y darn anhygoel o gelf stryd yn Llaneirwg gan yr artist rhyngwladol, Helen Bur, sy’n byw yn y DU. Wedi’i gomisiynu gan Common Wealth a’n Seinfwrdd, mae’n cyfleu calon ac enaid y gymuned wych yn Llaneirwg. Wedi’i baentio ar wal 24 metr o hyd yn y gofod dinesig, mae’r gwaith celf yn cynnwys dros 50 o bobl leol yn adennill eu gofod yn ystod “hoe” torfol ar y glaswellt yn y caeau y tu ôl i Tesco

 

CLWB LLYFRAU COMMON WEALTH

Ymunwch â ni i ddarllen Brittle with Relics: a vital history of Wales: Trychinebau Aberfan a Thryweryn; twf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg; Streic y Glowyr a chanlyniad hynny, a’r bleidlais trwch blewyn o blaid datganoli rhannol.

A wide shot of large, colourful mural showing over 50 people lying on the grass