Caerdydd

RECLAIM THE SPACE

Edrychwch ar y darn newydd, anhygoel o gelf stryd yn Llaneirwg gan yr artist rhyngwladol, Helen Bur, sy’n byw yn y DU. Wedi’i gomisiynu gan Common Wealth a’n Seinfwrdd, mae’n cyfleu calon ac enaid y gymuned wych yn Llaneirwg. Wedi’i baentio ar wal 24 metr o hyd yn y gofod dinesig, mae’r gwaith celf yn cynnwys dros 50 o bobl leol yn adennill eu gofod yn ystod “hoe” torfol ar y glaswellt yn y caeau y tu ôl i Tesco

DYDYN NI DDIM YN SIARAD DIM MWY – GWEITHDAI ARCHWILIO DOSBARTH A’R IAITH GYMRAEG

Rydyn ni’n ymchwilio i sioe newydd am brofiad o’r Gymraeg, hunaniaeth a dosbarth, ‘Dydyn ni Ddim yn Siarad Dim Mwy’. Mae gennym ddiddordeb yn y ffordd rydyn ni’n dysgu iaith, brwydr ieithoedd brodorol, pa ieithoedd newydd sy’n dod i’r amlwg, a beth yw’r berthynas a’r rhagdybiaethau am ddosbarth a’r Gymraeg. Fel rhan o’n gwaith ymchwil a datblygu ar gyfer Dydyn ni Ddim yn Siarad Dim Mwy rydyn ni’n cynnal cyfres o weithdai creadigol rhad ac am ddim gyda rhai o’n hoff artistiaid.

CLWB LLYFRAU COMMON WEALTH

Ymunwch â ni i ddarllen Brittle with Relics: a vital history of Wales: Trychinebau Aberfan a Thryweryn; twf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg; Streic y Glowyr a chanlyniad hynny, a’r bleidlais trwch blewyn o blaid datganoli rhannol.