Caerdydd

Mae Rent Party yn dod i Ddwyrain Caerdydd ym mis Medi 2021. Yn seiliedig ar bartïon rhent Harlem 1920, mae’r sioe yn adlewyrchu realiti llymder Prydain, a welir drwy lygaid cast arbennig o berfformwyr o dde Cymru. Gyda gemau a thrac sain a fyddai’n destun cenfigen i unrhyw DJ, mae’r perfformiad rhyngweithiol hwn yn noson allan wych ac yn ddatganiad gwleidyddol beiddgar.

Wedi colli’r sioe? Gwrandewch ar ein cyfres o 3 podlediad Rent Party, sy’n eich cyrraedd o fwrdd y gegin, ar ôl y parti gyda’r cast a’r cyfarwyddwyr hynod dalentog, dan arweiniad Chantal Williams ac sy’n sôn am gyd-greu, pwy sy’n eu hysbrydoli, eu hil a’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn artist dosbarth gweithiol.

Yr hydref hwn byddwn hefyd yn cynnal noson darllen barddoniaeth a meic agored yn Neuadd Llanrhymni ac rydym wedi ymuno â grwpiau a sefydliadau ledled Cymru i sefydlu ein Clwb Llyfrau Palesteina ein hunain. Cadwch lygad ar y dudalen hon am fwy o fanylion!

Tri o gast y sioe yn edrych yn ffyrnig!