Two women in black jackets face towards each other. There is a lake and mountains in the background.

DYDYN NI DDIM YN SIARAD DIM MWY

mwy

DYDYN NI DDIM YN SIARAD DIM MWY

Mae Rhiannon White (Common Wealth) a Ffion Wyn Morris yn ymchwilio ac yn datblygu Dydyn ni ddim yn siarad dim mwy, prosiect sy’n archwilio perthnasoedd pobl dosbarth gweithiol â’r iaith Gymraeg, hunaniaeth a dosbarth. Fel rhan o’n hymchwil a’n datblygiad, rydym yn cynnal cyfres o weithdai creadigol rhad ac am ddim yn archwilio’r themâu hyn gyda safbwynt artistig penodol gyda rhai o’n hoff artistiaid.

………………

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr 2023
11am – 4pm
Lleoliad – Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1BH

Ochr anghywir y traciau
Dileu treftadaeth dosbarth gweithiol Caerdydd a sut rydym yn adrodd ein stori. Ymunwch â’r ymgyrchydd ac un o breswylwyr Caerdydd, Sarah Bowen, a’r awdur Taylor Edmunds mewn gweithdy ysgrifennu creadigol a hanes cyfoes. Byddwn yn archwilio sut mae straeon yn cael eu dehongli trwy lens rhywun arall a sut y gallwn adennill ac ail-ddweud ein straeon.

ARCHEBWCH YMA

………………

Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2023
12pm-5.30pm
St Mellons Hyb, 30 Crickhowell Rd, CF3 0EF

Gweithdy Lluniadu Blin, gyda Bedwyr Williams
Gan ddefnyddio testun a lluniadau, byddwn ni’n bwrw allan unrhyw bwnc sy’n dân ar eich croen chi ar hyn o bryd. Unrhyw beth, o bethau dibwys i bethau cyffredinol

ARCHEBWCH YMA

………………

Dydd Sadwrn 18 Tachwedd 2023
11am-3pm
The Circle Tredegar, NP22 3PS

Chwyldro Bach
Gweithdy ysgrifennu gyda Patrick Jones sy’n ymchwilio i syniadau radical o’r gorffennol er mwyn mynegi syniadau ar gyfer y presennol a’r dyfodol.

ARCHEBWCH YMA

………………

Dydd Sul 17 Medi 2023
11am-3pm
Amgueddfa Cyfarthfa, Merthyr

Naws am Le – Bydd yr artist gweledol Jon Pountney yn cydweithio â’r Hanesydd Chris Parry i greu gweithdy artistig, rhyngweithiol sy’n archwilio hunaniaeth Gymreig, tirwedd a’n perthynas â gorffennol radical, ôl-ddiwydiannol Cymru. Bydd y gweithdy yn dechrau yng Nghastell Cyfartha ac yna ar draws safleoedd a chyd-destunau hanesyddol ym Merthyr. Ar ôl archebu, bydd y trefnwyr yn cysylltu â chi i drefnu anghenion teithio a mynediad.

ARCHEBWCH YMA

 

Rhestr gydnabod

Caiff Dydyn ni ddim yn siarad dim mwy ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llais y Lle a’i gefnogi gan Common Wealth.

Arts Council Wales logo