Performers from the site-specific theatre piece No Guts No Heart No Glory, about female muslim boxers, in boxing gear lying on the floor.

"Y math o gwmni arloesol sy'n symud y theatr i sefyllfaoedd anghyfarwydd”

Joyce McMillan, Scotsman
Ffotogaph o Radical Acts, darn theatr wleidyddol ryngweithiol am y newidiadau bywyd dramatig a wneir gan fenywod.

"Bydd Common Wealth yn newid y ffordd rydyn ni'n edrych ar y byd am flynyddoedd i ddod”

John McGrath, Gŵyl Ryngwladol Manceinion
A photograph of We're Still Here, a site-responsive, political promenade theatre piece about the Welsh Steel Industry.

"Y math o gwmni arloesol sy'n symud y theatr i sefyllfaoedd anghyfarwydd”

Joyce McMillan, Scotsman
Pictured: Re: Dress rehearsal of "We'Re Still Here", a play created by Rachel Trezise, Common Wealth and the National Theatre Wales about steelworkers, which will be performed in Byass Works, a disused industrial unit, in Port Talbot, south Wales, UK.
A photograph of Our Glass House, an immersive theatre piece about domestic violence.

"Y cwmni sydd wedi mynnu codi ein hymwybyddiaeth”

Lyn Gardner, The Guardian
Llun sy'n dathlu priodferched lliwgar o Wedding Of The Year, darn o ymgysylltu'n gymdeithasol lle'r oedd menywod yn priodi eu hunain.

Common Wealth

Mae Common Wealth wedi’i leoli yn Bradford a Chaerdydd ac yn gweithio ledled y byd. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau theatr sy’n benodol i safleoedd ac sy’n cwmpasu sain electronig, dulliau newydd o ysgrifennu, dylunio gweledol a chynnwys gair am air. Mae ein gwaith yn wleidyddol ac yn gyfoes – ac yn seiliedig yn y presennol – yn y fan a’r lle. Rydyn ni’n gwneud gwaith sy’n berthnasol ac yn mynd i’r afael â phryderon ein cyfnod.

DARLLEN MWY
A sign, hung outside which says in yellow

Beth rydyn ni'n ei wneud

Yr haf hwn, byddwn yn mynd i Ŵyl Fringe Caeredin gyda Payday Party a Peaceophobia! Mae 8 mlynedd wedi mynd heibio ers i Common Wealth fynd â sioe ar daith i’r ŵyl hon ac rydyn ni mor falch o ddod â’r ddwy sioe i chi gyda chefnogaeth This is Wales a Horizon Showcase.