Performers from the site-specific theatre piece No Guts No Heart No Glory, about female muslim boxers, in boxing gear lying on the floor.

"Y math o gwmni arloesol sy'n symud y theatr i sefyllfaoedd anghyfarwydd”

Joyce McMillan, Scotsman
Ffotogaph o Radical Acts, darn theatr wleidyddol ryngweithiol am y newidiadau bywyd dramatig a wneir gan fenywod.

"Bydd Common Wealth yn newid y ffordd rydyn ni'n edrych ar y byd am flynyddoedd i ddod”

John McGrath, Gŵyl Ryngwladol Manceinion
A photograph of We're Still Here, a site-responsive, political promenade theatre piece about the Welsh Steel Industry.

"Y math o gwmni arloesol sy'n symud y theatr i sefyllfaoedd anghyfarwydd”

Joyce McMillan, Scotsman
Pictured: Re: Dress rehearsal of "We'Re Still Here", a play created by Rachel Trezise, Common Wealth and the National Theatre Wales about steelworkers, which will be performed in Byass Works, a disused industrial unit, in Port Talbot, south Wales, UK.
A photograph of Our Glass House, an immersive theatre piece about domestic violence.

"Y cwmni sydd wedi mynnu codi ein hymwybyddiaeth”

Lyn Gardner, The Guardian
Llun sy'n dathlu priodferched lliwgar o Wedding Of The Year, darn o ymgysylltu'n gymdeithasol lle'r oedd menywod yn priodi eu hunain.

Common Wealth

Mae Common Wealth wedi’i leoli yn Bradford a Chaerdydd ac yn gweithio ledled y byd. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau theatr sy’n benodol i safleoedd ac sy’n cwmpasu sain electronig, dulliau newydd o ysgrifennu, dylunio gweledol a chynnwys gair am air. Mae ein gwaith yn wleidyddol ac yn gyfoes – ac yn seiliedig yn y presennol – yn y fan a’r lle. Rydyn ni’n gwneud gwaith sy’n berthnasol ac yn mynd i’r afael â phryderon ein cyfnod.

DARLLEN MWY
A group of people laughing and smiling with their arms around each other

Beth sydd gennym ar y gweill

Yng Nghaerdydd, roedden ni ym Methesda yn gweithio ar brosiect Llais y Lle Rhiannon a Ffion, yn ystyried dosbarth a’r Gymraeg drwy greu datganiadau cyhoeddus i’n hawl i iaith – gan gydweithio â rhai o artistiaid mwyaf cyffrous Cymru.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyflwyno ein sesiwn gyntaf o Four Seasons of The Posh Club – ein digwyddiad cabaret hudolus i bobl dros 60 oed – gyda’n ffrindiau Duckie. Fe wnaethom ddechrau hyn gyda’n Posh Club Boutique cyntaf erioed lle cawsom Bingo Crand a siop gyfnewid arbennig yng nghanol Llaneirwg.

Yn y Gwanwyn, byddwn yn treialu ein prosiect a arweinir gan bobl ifanc ac a ysbrydolwyd ganddynt o’r enw Take Your Place. Mae wedi’i gomisiynu gan Gyngor Caerdydd a byddwn yn cydweithio â chymunedau ledled Caerdydd.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at fod yn rhan o brosiect LDP gyda Phrifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd – gan ymchwilio i ddyfodol ein dinas a sut gallwn ni fod yn rhan o’r gwaith o lunio’r dyfodol.

Yn Bradford, rydyn ni’n gweithio gyda’n grŵp Perfformiad ar y Cyd ddau ddiwrnod yr wythnos i ddatblygu sgiliau creu theatr a hwyluso a dyfeisio deunydd ar gyfer sioe newydd.

Rydyn ni wedi sicrhau cyllid gan The Leap ar gyfer 29% Festival, penwythnos o gerddoriaeth, theatr, celfyddydau gweledol ac actifiaeth ym mis Gorffennaf, yn dathlu artistiaid ifanc Bradford ac yn rhoi llwyfan i leisiau ifanc lleol. Mae Speakers Corner ac Youth Theatre Lab yn chwilio am aelodau newydd ar hyn o bryd, er mwyn dechrau prosiectau ac ymgyrchoedd newydd ar gyfer y Gwanwyn.

Rydyn ni’n creu arddangosfa newydd yn Amgueddfa Ddiwydiannol Bradford o’r enw Wear & Care, casgliad sy’n ymchwilio i’n perthynas â’r diwydiant ffasiwn cyflym ac a ysbrydolwyd gan ein sioe Fast, Fast, Slow. Bydd modd ymweld â hi am y flwyddyn gyfan.

Mae ein timau o Gaerdydd a Bradford yn ymweld â’n ffrindiau draw yn Gob Squad am wythnos o gyfnewid syniadau creadigol ym mis Ebrill, a fydd yn ddechrau blwyddyn gyffrous ar y cyd.