AMDANOM NI

Mae Common Wealth yn cynnal digwyddiadau theatr sy’n benodol i safleoedd ac sy’n cwmpasu sain electronig, dulliau newydd o ysgrifennu, dylunio gweledol a chynnwys gair am air. Mae ein gwaith yn wleidyddol a chyfoes – ac yn seiliedig yn y presennol – yn y fan a’r lle. Rydyn ni’n gwneud gwaith sy’n berthnasol ac sy’n mynd i’r afael â phryderon ein cyfnod.

Rydyn ni’n chwilio am leoliadau i gynnal ein gwaith sydd yng nghalon cymunedau; tŷ preswyl, campfa focsio, mannau lle gallai pobl na fyddent efallai’n mynd i’r theatr ddod iddynt yn lle – ein nod yw cynnig theatr i bobl nad ydynt fel arfer yn meddwl ei bod yn addas ar eu cyfer, rydym wedi diflasu ar y syniad mai rhywbeth i’r dosbarth canol a’r rheini sy’n gallu fforddio mynd yw’r theatr – rydym wir yn credu mai math o gelfyddyd yw theatr a’i bod yn bwerus iawn. Rydyn ni’n credu y dylai berthyn i bawb – fel cynulleidfa, cyfranogwyr a hyrwyddwyr.

Dechreuodd Common Wealth gydweithio yn 2008 mewn ffordd gyntefig iawn heb unrhyw gyllid dim ond mynediad i adeiladau enfawr a rhwydweithiau o bobl wych i gydweithio â nhw. Gyda phob prosiect rydyn ni’n ceisio gwneud rhywbeth a fydd yn ennyn diddordeb cynulleidfaoedd mewn digwyddiad sy’n gwthio’r hyn y gall theatr fod. Nid oes gennym ddiddordeb o reidrwydd mewn dull adrodd straeon traddodiadol. Ein nod yn hytrach yw creu profiadau cofiadwy, annisgwyl.

Mae ein syniadau wedi’u gwreiddio mewn gwleidyddiaeth sosialaidd, cefndiroedd dosbarth gweithiol, diddordeb brwd mewn cerddoriaeth gyfoes/theatr/celf/dylunio, y bobl yr ydym yn eu cyfarfod ac uchelgais idealistig i newid pethau. Rydyn ni’n ystyried ein dramâu fel ymgyrchoedd, fel ffordd o ddod â phobl at ei gilydd a gwneud i newid deimlo’n bosibl.

Mae Common Wealth wedi’i leoli yn Bradford a Chaerdydd ac yn gwneud gwaith sydd wedi ennill gwobrau ledled y DU ac yn rhyngwladol. Rydyn ni’n rhan o Bortffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr ac yn dderbynwyr presennol y Breakthrough Fund gyda Sefydliad Paul Hamlyn.

Llun sy'n dathlu priodferched lliwgar o Wedding Of The Year, darn o ymgysylltu'n gymdeithasol lle'r oedd menywod yn priodi eu hunain.