shows

A conga of people, dancing in a yellow hall

The Posh Club

mwy

The Posh Club

Mae The Posh Club yn de prynhawn mawreddog ac yn gyfle i henoed hynaws ardal Llaneirwg ddawnsio a chymdeithasu. Ac yntau’n glwb cymdeithasol i bobl hŷn (60+), caiff ei gynnal yn rheolaidd ar draws Llundain a De-ddwyrain Lloegr a bellach yng Nghymru.

Mae Common Wealth a Duckie yn dod â The Posh Club i Gaerdydd ar gyfer pedwar digwyddiad, i ddathlu’r Pedwar Tymor:

Gwanwyn * Haf * Hydref * Gaeaf

Mae’r rhain yn ddigwyddiadau mawreddog i 150 o gyfranogwyr, a gynhelir yng nghalon y gymuned yn Hyb Cymunedol Llaneirwg sydd wedi’i drawsnewid yn gain. Digwyddiad tafod yn y boch ‘crand’ lle bydd te prynhawn mewn arddull 1940 yn cael ei weini gyda thair sioe fyw, gweinyddion mewn tei du, hen lestri a chabaret.

Fideos

Dyddiadau

The Posh Club yn digwydd:
12pm – 3pm

Gwanwyn – 4 Ebril
Haf – 13 Mehefin
Hydref – 12 Medi
Gaeaf – 5 Rhagfyr

Mae Tocynnau £5
Tocynnau am ddim i ofalwyr
Croeso i archebion grŵp

Our booking line will be open 4 weeks before each event – 07893883313
neu archebwch ar-lein: https://theposhclub.co.uk/clubs/cardiff/

Lleoliad: Yr Hyb, 30 Ffordd Crughywel, Llaneirwg, Caerdydd CF3 0EF

Bil yr Artist:

Dan arweiniad Shirley Classy

Gwanwyn – 4 Ebril
Roc a rôl * Dynion Rhywiog * Bolddawnsio
Yn cynnwys: Black Elvis, Aiden Sadler, Rahim El Habachi & Ayoub Boukalfa

Haf – 13 Mehefin
Opera * Hud a Lledrith * Comedi
Yn cynnwys: Emily Parry-Williams, Adam James Reeves & Kitsch’n’Sync

Hydref – 12 Medi
Motown Bangers * Dawns Gyfoes * Barddoniaeth
Yn cynnwys: The Bowtie Boys, Azara & Rachel Helena Walsh

Gaeaf – 5 Rhagfyr
Band Mawr Deg Offeryn Gwych i Ddathlu Hwyl yr Ŵyl mewn steil
Yn cynnwys: : 50 Shêds o Lleucu Llwyd

Partneriaid

A ddyfeisiwyd yn wreiddiol gan Duckie – theposhclub.co.uk

Wedi’i gynhyrchu ar y cyd gan Duckie a Common Wealth yng Nghaerdydd

Supported by:

Lottery community fund welsh logo arts council wales lottery logo

hyb logoLogo for Together for Trowbridge and St Mellons. Text is in blue, the "o" of 'Together' is a swirl of colours

the words

Ymunwch â ni cyn bob Posh Club am “Boutique” – sesiwn galw heibio gymdeithasol lai, lle gallwn gwrdd, cynllunio gwisgoedd a pharatoi ar gyfer digwyddiad mawr y Posh Club sydd ar ddod. Ym mhob boutique, gallwch ddisgwyl lluniaeth a chacennau, “Elegant Exchange” – siop cyfnewid ategolion smart, hen finyl a chwaraeir gan Hanes Miwsig Caerdydd a gweithgareddau crand eraill!

Nid oes angen archebu lle – dewch i ymuno â ni, 1pm-2:30pm yn:

Dydd Iau 29 Chwefror
Dydd Iau 9 Mai
Dydd Iau 8 Awst
Dydd Iau 7 Tachwedd

Yr Hyb, 30 Ffordd Crughywel, Llaneirwg, Caerdydd CF3 0EF
am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: – [email protected]

**Cais am Wirfoddolwyr**

Any swanky folk who fancy doing a good turn for elegant elders at the Posh Club in St.Mellons – GET IN TOUCH PRONTO!!

Mae angen gwirfoddolwyr rhwng 10am a 5pm ym mhob digwyddiad ar gyfer gosod, gweini te prynhawn, croesawu a chlirio; heb anghofio ychydig o ddawnsio, hudoliaeth a hwyl.

Gallwn ddarparu costau teithio hyd at £10, bwyd, gwydraid digywilydd o no-secco, ac ymdeimlad o lesiant i gynhesu’r galon. Beth amdani? Anfonwch e-bost atom os hoffech gymryd rhan neu os hoffech gael gwybod mwy: [email protected]