GWYBODAETH

Mae Caerdydd yn un o’n cartrefi. Dyma lle magwyd Rhiannon, y cyd-gyfarwyddwr, dyma lle cafodd ei mam a’i thad eu tŷ cyngor cyntaf ar Ball Road, yr un stryd ag Ymddiriedolaeth Neuadd Llanrhymni (lle mae ein swyddfa ni nawr). Hyd y gwyddom, ni yw’r cwmni theatr cyntaf i gael ein lleoli a’n creu yn yr ardal leol – mewn ystâd a adeiladwyd yn y 1940au! Rydyn ni’n angerddol am ein lle, ac yn gwybod gwerth cyd-greu’n lleol – gall ysbrydoli newid cymdeithasol. Mae’n werth dweud – er mai Dwyrain Caerdydd yw ein canolfan rydyn ni’n parhau i gydweithio ledled Cymru. Mae ein gwaith wedi ein harwain i Bort Talbot, Merthyr Tudful, Butetown, Sir Benfro a’r Coed Duon.

Mae Common Wealth yn gweithio o Neuadd Llanrhymni, hen dafarn sydd wedi’i hadfer a’i hailddatblygu fel adnodd y mae mawr ei angen mewn ardal nad oes ganddi lawer o le cymunedol. Ar hyn o bryd (2020) mae’n dal heb glwb ieuenctid, tafarn nac ysgol uwchradd. Mae Neuadd Llanrhymni yn adeilad amlbwrpas, yn ymddiriedolaeth gymunedol – rydyn ni’n rhannu’r adeilad â meithrinfa, coleg (cwricwlwm a gynlluniwyd gan drigolion lleol) gerddi cymunedol a chaffi.

Cadwch olwgam y gwahanol bethaurydyn ni’n eu gwneud drwy gydol y flwyddyn a gobeithio y byddwn yn eich gweld mewn sioe, gweithdy neu barti tŷ yn fuan.