DSC_4722

Menyw ifanc yn gwisgo het pêl-fasged ac yn cofleidio ei bwrdd sglefrio