DSC_1421

Menyw ifanc a dyn ifanc yn sefyll gyda'i gilydd yn yr heulwen. Mae'r dyn yn dal bocs o Coco Pops.