IMG_0671

Edau coch wedi'i lapio o amgylch rheilen addurnol, o amgylch bedd