Epic Fail 06

Dau fachgen yn gwisgo sbectol. Mae un yn edrych ar y camera, yn gwenu ac yn dal ei robot wedi'i wneud o lego.