Beth os? Ailddychmygu Rôl Sefydliadau Diwylliannol fel Sbardunwyr Newid mewn Dinasoedd – Rhan 2

Dwyn ynghyd arweinwyr diwylliannol, artistiaid a chynhyrchwyr sy’n profi ffyrdd newydd o raglennu, cydweithio ac effeithio ar newid yn eu dinasoedd; sy’n cynnwys Evie Manning