Who we are

Callum

Callum Bingham

Aelod o’r Bwrdd Seinio

Helo, fy enw i yw Callum, ac rwy’n aelod o Fwrdd Seinio Common Wealth. Rwyf hefyd yn weithiwr ieuenctid yng Nghlwb Ieuenctid Llaneirwg sy’n cynnig clwb ieuenctid mynediad agored i bobl ifanc 11-19 oed. Rwy’n byw yn Trowbridge, ac rwyf wedi byw yn Nwyrain Caerdydd ar hyd fy oes. Fy nod yw cynnig cymaint o gyfleoedd â phosibl i bobl ifanc yng Nghaerdydd. Wrth fy ngwaith yn y clwb ieuenctid mae cymaint o deuluoedd a phobl ifanc yn nodi nad oes unman i bobl ifanc fynd yn yr ardal os ydynt yn mwynhau drama. Bydd hyn yn un o’m hamcanion ar y bwrdd seinio.

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.