Who we are

Portraed o Callum Lloyd

Callum Lloyd

Aelod o’r Bwrdd Seinio

Helo! Callum ydw i, actor ac awdur sy’n dod i’r amlwg o Ddwyrain Caerdydd. Rwy’n caru’r theatr (ei holl ffurfiau niferus) oherwydd ei photensial i ddod â phobl at ei gilydd a gofyn cwestiynau mawr. Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i berfformio mewn cynyrchiadau theatr gyda chwmnïau gan gynnwys Theatr y Sherman, National Theatre Wales ac RCT Theatres.

Fel awdur, cefais fy mentora gan y dramodydd Owen Thomas ar ei ddrama sain, Peerless, ar gyfer ‘Calon Caerdydd’ Theatr y Sherman, a wnaethpwyd mewn cydweithrediad â Chlwb Bocsio Phoenix Llanrhymni.

Yn fy amser hamdden, rwy’n mwynhau gwylio ffilmiau, mynd ar deithiau cerdded, a threulio amser gyda fy nghi. Cefais fy nghyflwyno gyntaf i Common Wealth drwy eu cyfres o weithdai yn Neuadd Llanrhymni yn haf 2021. ICefais fy synnu bod cwmni theatr ar garreg fy nrws a ro’n i’n falch iawn o ymuno â’r Bwrdd Seinio ar gyfer 2022

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.