Who we are

A portrait photo of a man with short curly hair, standing infront of a brick and stone wall. He is smiling.

Callum Lloyd

Aelod o’r Bwrdd Seinio

Daw Callum o Ddwyrain Caerdydd.
Mae’n actor sy’n ysgrifennu ychydig hefyd (pan mae’n cael ysbrydoliaeth!)
Mae’n frwd dros berfformio yn ei holl ffurfiau amrywiol, yn ogystal â theatr ar gyfer newid cymdeithasol, y mae Common Wealth yn rhagori ynddo.
Cyfarfu â Common Wealth am y tro cyntaf drwy ei weithdai ‘Mae Pawb yn Artist’ yn Neuadd Llanrhymni yn 2021, ac aeth ymlaen i weithio fel Swyddog Blaen y Tŷ ar gyfer Rent Party, a hefyd fel Gwesteiwr yn The Posh Club yn Hyb Llaneirwg.