Who we are

Chantal Williams

Cynhyrchydd Cymunedol

Dechreuodd Chantal ei thaith yn gweithio fel arweinydd dawns ar lawr gwlad, gan roi pwrpas i bobl ifanc o Ddwyrain Caerdydd drwy ddawnsio stryd mewn grŵp dawns o’r enw ‘The Underdogs’. Daeth y prosiect yn boblogaidd yn genedlaethol a chafodd ei sefydlu fel Cymdeithas Dawnsio Stryd Cymru.

Cynhaliodd y gymdeithas ddigwyddiadau a denodd filoedd o ddawnswyr a fyddai’n dod i arwain gweithdai a chymryd rhan mewn cystadlaethau dawns.

Mae Chantal yn teimlo’n angerddol dros gymuned, hunanfynegiant a phŵer profiadau go iawn. Mae cyfle a gallu cynnig cyfle wrth wraidd yr hyn y mae’n ei wneud – p’un ai a yw’n cefnogi pobl i berfformio, meddwl mewn ffordd wahanol, teithio neu rymuso. Mae pwysigrwydd dilyniant yn adleisio drwy ei gwaith.

Roedd Chantal yn llywydd Sector Cymreig y Sefydliad Dawns Rhyngwladol rhwng 2005 a 2014. Roedd Chantal yn rhan o garfan Arddangosfa Caeredin Cyngor Celfyddydau Cymru, Seeding for the Future 2019.

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.