Who we are

Charlie

Charlie Fisher

Aelod o’r Bwrdd Seinio

Helo! Charlie ydw i ac rwy’n 23 oed. Graddiais yn 2020 gyda BA mewn Colur ar gyfer y Cyfryngau a Pherfformiad. Mae’r celfyddydau wedi cael effaith sylweddol ar fy mywyd ac mae’r creadigrwydd sy’n gysylltiedig â nhw yn parhau i’m hysbrydoli.

Rwyf wrth fy modd gyda natur ac yn credu bod byw yn y presennol yn hollbwysig felly rwy’n ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar mewn sawl ffordd. Rwyf wrth fy modd gyda’r cyfle i gwrdd â phobl newydd a gweld gwahanol safbwyntiau ar fywyd. Mae’r symudiad y mae Moving Roots yn ei ddechrau mor rymus ac ni allaf gredu fy mod yn rhan ohono. Felly, os hoffech chi fynd ar daith natur neu sgwrsio am eich diwrnod, rwy’n fwy na pharod i rannu fy syniadau positif drwy gelf a myfyrio â chynifer o bobl â phosibl. Gallwn newid y byd fesul un cyfarfod hapus ar y tro.