Who we are

David

David Melkevik

Aelod o’r Bwrdd Seinio

Ers iddo gwrdd â dynes hyfryd o Bort Talbot yn y Brifysgol, mae David Melkevik, a aned yn Grimsby, wedi bod yn byw yn Llaneirwg ac, erbyn hyn, Llanrhymni ers dros 13 mlynedd. Ac yntau’n ddadansoddwr busnes sy’n gweithio mewn prifysgol leol, mae David yn mwynhau sgriptio yn ei amser hamdden ac mae ei waith wedi’i berfformio ar Radio BBC a BBC Cymru.

Y tu allan i’r gwaith mae David yn mwynhau bocsio (yn wael) ac mae wrth ei fodd yn gwylio ei feibion yn chwarae pêl-droed i Glwb Pêl-droed Llanrhymni. Llan am byth! Llan am byth!
Mae David wrth ei fodd o gael bod yn rhan o Common Wealth gan ei fod yn gyfle i ddod â’r gymuned at ei gilydd drwy theatr a sefydlu gwaddol gwirioneddol a fydd o fudd i bobl ifanc yr ardal.