Who we are

Debbie Beadle

Ymddiriedolwr

Debbie yw Prif Swyddog Gweithredol Cymorth i Fenywod Caerdydd ac mae’n therapydd dramâu gweithredol. Mae ei holl fywyd gwaith wedi cynnwys hybu hawliau dynol a brwydro yn erbyn anghydraddoldeb. Roedd hyfforddiant Debbie mewn Theatr a’r Cyfryngau ar gyfer Datblygu ac mae hyn wedi bod yn rhan o’i gyrfa drwy ffilmiau a theatr cyfranogol gyda grwpiau ac unigolion sydd ar y cyrion, yn y DU a thramor. Mae Debbie yn edrych ymlaen at fod yn ymddiriedolwr sefydliad mor wych sy’n cyd-fynd â’i gwerthoedd ac yn gwneud gwaith mor wych drwy’r celfyddydau.