Who we are

Freyaa Ali

Actores

Pan ofynnwyd i mi gymryd rhan yn No Guts No Heart No Glory, nid oeddwn yn siŵr iawn a oeddwn eisiau cyflwyno fy hun o flaen cynulleidfaoedd mawr, ond mae teithio’r byd gyda Common Wealth o Lundain i Awstralia wedi darparu llwybrau i mi ffynnu ac o hynny ymlaen fe agorodd y drysau; modfedd, milltir a dydw i heb stopio. Mae’n anrhydedd mawr fy mod wedi bod yn aelod o’r cast ac wedi cael y pleser o gwrdd â phobl anhygoel. Mae’r profiad hwn wedi fy ngalluogi i deithio dramor i ddilyn fy ngyrfa mewn meddygaeth.

Hyfforddiant:
Stage 84, Ysgol Celfyddydau Perfformio Swydd Efrog

Theatr::
No Guts No Heart No Glory: 2013 – 2016
Rhagflas o No Guts
Ffilm No Guts

Teledu:
Waterloo Road: 2009 a 2010
Ffilm Myfyrwyr: Get Over It 2013

Radio:
Dream Reality Radio Play:When George Came to Bradford » Soundcloud

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.