Who we are

Shazia Bibi

Cynhyrchydd

Mae Shazia Bibi yn greadigol ar draws sawl disgyblaeth gyda chefndir mewn perfformio, ysgrifennu, gwerthuso, rheoli prosiectau a chynhyrchu. Fel rhan o’m harfer, rwy’n credu ei bod yn bwysig iawn cwestiynu’r systemau rydyn ni’n byw, yn gweithio ac yn cymdeithasu ynddynt, a herio’r sefyllfa bresennol bob amser. Rwy’n credu mewn gwneud penderfyniadau ymwybodol a deall ein rhagfarn ymwybodol a diarwybod er mwyn gwneud newidiadau a phenderfyniadau i ddatgymalu arferion camliwio. Ac, yn y pen draw, dosbarthu pŵer i newid naratif y broses o adrodd straeon cyffredinol yn ei holl ffurfiau.

@shazia__b

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.