Who we are

Steph.

Stephanie Rees

Aelod o’r Bwrdd Seinio

Cefais fy magu yn Llaneirwg, a oedd yn llawer llai bryd hynny. Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yno, roedd pawb yn fy adnabod. Nid oedd gennym incwm gwario fel teulu. Mae fy rhieni’n weithwyr caled ac roedd gennym do uwch ein pennau a bwyd yn ein boliau.

Yng Ngholeg Celfyddydau Dartington dysgais fod Theatr yn fwy na fi, roedd ganddi’r pŵer i newid pobl, lleoedd a phethau. Mae’n hygyrch i bawb ac yn dod â chymunedau at ei gilydd. Rwy’n athrawes Ddrama mewn ysgol uwchradd. Rwyf wrth fy modd yn gweld grym Drama ym mywydau pobl ifanc, yn enwedig cynyrchiadau’r ysgol lle mae myfyrwyr yn mynd ar y daith enfawr hon o ddarganfod eu hunain.

Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio â Common Wealth a’r Bwrdd Seinio. Mae Llaneirwg a Dwyrain Caerdydd yn llawn pobl anhygoel, dalentog, hael, uchelgeisiol a dawnus. Rydyn ni’n haeddu cael pobl i glywed ein lleisiau a gweld ein hwynebau.

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.