Blog

Sophie Lindsey

Mae Sophie Lindsey yn artist o Gaerdydd sydd ar hyn o bryd yn gweithio’n rhan-amser fel Swyddog Marchnata yn Llantarnam Grange, ochr yn ochr â […]

Patrick Jones

Bardd a dramodydd yw Patrick Jones y mae ei waith yn ymdrin â phryderon cymdeithasol a gwleidyddol cyfoes megis hiliaeth, yr argyfwng amgylcheddol, ffiniau, y […]

Justin Teddy Cliffe

Mae Justin yn Artist o Dde Cymru sy’n gweithio ar draws sawl ffurf fel unigolyn, cydweithredwr ac Artist Creadigol llawrydd. Mae wedi’i hyfforddi mewn Perfformio, […]

Taylor Edmonds

Mae Taylor Edmonds yn fardd, yn awdur ac yn hwylusydd creadigol o’r Barri. Mae ei gwaith yn archwilio themâu bod yn fenywaidd, hunaniaeth, y corff […]

Nia Morris

Mae Nia yn Rheolwr Llwyfan, Cyfarwyddwr, Hwylusydd a chyfarwyddwr creadigol Theatre Maker. Y tro cyntaf iddi weithio gyda Common Wealth oedd ar The People’s Platform: […]

Jon Pountney

Mae Jon Pountney yn artist sy’n byw yn Ne Cymru. Mae’n adnabyddus am ei ffotograffiaeth, ond mae hefyd yn gweithio mewn nifer o gyfryngau, peintio’n […]

Isaac George

Fy enw i yw Isaac George ‘aka’ Truth a rydw i’n rapiwr. Rydw i’n dod o Gasnewydd yng Nghymru, ac rydw i ar hyn o […]

Emerald Crankson

Mae Emerald Crankson yn gyfarwyddwr, yn actor ac yn greadigol. Mae hi wedi bod yn gweithio gyda Common Wealth ers 2018 pan ymunodd â ni […]

Shazia Bibi

Mae Shazia Bibi yn greadigol ar draws sawl disgyblaeth gyda chefndir mewn perfformio, ysgrifennu, gwerthuso, rheoli prosiectau a chynhyrchu. Fel rhan o’m harfer, rwy’n credu […]

Hassan Mahamdallie

Mae Hassan Mahamdallie yn ddramodydd, yn gyfarwyddwr, yn awdur ac yn arbenigwr ar amrywiaeth a’r celfyddydau. Fe’i ganwyd yn Llundain i deulu mawr dosbarth gweithiol […]

Jamie Grier

Mae Jamie Grier yn beiriannydd/gwneuthurwr amlgyfrwng a cherddor llawrydd sy’n byw yn Glasgow. Mae’n un o sylfaenwyr stiwdio recordio Green Door a The Glue Factory […]

Alexander Eley

Mae Alexander Eley yn un o Gyn-filwyr y Fyddin Brydeinig a fu’n gwasanaethu am 10 mlynedd, gan ymrestru yn 2007. Bu’n gweithio fel rhan o’r […]

Rachel Trezise

Mae Rachel Trezise yn nofelydd, yn awdur straeon byrion ac yn ddramodydd o Gwm Rhondda. Enillodd ei chasgliad ffuglen fer cyntaf ‘Fresh Apples’ wobr ryngwladol […]

Freyaa Ali

Pan ofynnwyd i mi gymryd rhan yn No Guts No Heart No Glory, nid oeddwn yn siŵr iawn a oeddwn eisiau cyflwyno fy hun o […]

Aisha Zia

Mae Aisha yn awdur yn Llundain. Daw ei gwaith o le go iawn, mae’n ymgysylltu â chymunedau a phobl, ac yn ceisio herio’r rhagdybiaethau a […]

Ambreen Razia

Actores ac Awdur o Dde Llundain yw Ambreen Razia. Teithiodd ei drama gyntaf, Diary of a Hounslow Girl, a gomisiynwyd gan Ovalhouse, ledled y wlad […]

Michelle Wren

Ymhlith llawer o bethau eraill, mae Michelle Wren yn artist, yn weithredwraig ac yn adeiladwr setiau. Mae ei gwaith yn ddoniol gan fod celf a […]

Follow us on Instagram:

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.