Siarad yn Feirniadol – Rhiannon White

Sut ydyn ni’n gadael i bobl adrodd eu straeon eu hunain? A yw’r celfyddydau’n gwneud digon i leihau’r bwlch rhwng dosbarthiadau, neu a ydym wedi anghofio am ein Why is politically and socially conscious theatre so important right now? …. ….

https://soundcloud.com/jafar-iqbal-850261779/rhiannon-white