Culture Plan B

Yn ail bennod CulturePlanB, mae David Jubb yn siarad â Rhiannon White ac Evie Manning, Cyd-gyfarwyddwyr Artistig Theatr Common Wealth. Maent yn sgwrsio am bwysigrwydd dod yn ffrindiau fel rhan o’r broses greadigol, am yr arbenigedd y maen nhw’n ei brofi ym mhob un o’r cymunedau y maent yn gweithio gyda nhw, am sut y dylid gwerthfawrogi gweithwyr ieuenctid fel artistiaid ac am yr angen am dryloywder a democratiaeth yn y broses o raglennu a sicrhau cyllid celfyddydol. A llwyth o bethau eraill…