Who we are

A photograph of a white woman with long brown hair, wearing a blue shirt

Amy Letman

Cyd-gadeirydd

Mae Amy yn Gyfarwyddwr Creadigol Transform in Leeds, a sefydlodd yn 2015 gyda’r nod o ddatblygu gŵyl berfformio ryngwladol, uchelgeisiol, ar gyfer Leeds. Mae’r ŵyl ryngwladol sy’n cael ei chynnal bob dwy flynedd yn cyflwyno theatr, dawns a pherfformiad arloesol gan artistiaid o bob rhan o Ogledd Lloegr a’r byd gyda chomisiynau a chyd-gynyrchiadau yn mynd ymlaen i deithio ledled Ewrop, Gogledd America ac Awstralia. Wrth iddi weithio i Transform, mae Amy wedi blaenoriaethu dull cynhwysol ar ffurf gŵyl, ac wedi sicrhau statws NPO i’r sefydliad. Mae hi hefyd wedi bod yn rhan o ddatblygu ‘Horizon’ – arddangosfa celfyddydau perfformio rhyngwladol newydd ar gyfer Gwyliau Caeredin, a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Mae hi wedi sefydlu ‘Festivals of the Future’ – rhwydwaith o’r UE sy’n cefnogi sylfaenwyr ac arweinyddion gwyliau sy’n fenywod, ac mae wedi cyd-arwain y rhwydwaith ‘Imagining Futures’ gyda Goethe-Institute Llundain.

Cyn hynny bu Amy yn Gynhyrchydd Cyswllt yn Leeds Playhouse am bedair blynedd, lle sefydlodd ei rhaglen datblygu artistiaid ‘Furnace’. Roedd hi’n Rhaglennydd Cyswllt yng Nghanolfan Gelfyddydau Battersea, mae wedi curadu fel gwestai ar gyfer y Barbican, Llundain, ac wedi cynhyrchu’n annibynnol ar gyfer cwmni arobryn Theatr y DU, RashDash.

Yn 2022, cafodd Amy ei henwi gan The Stage fel un o 25 o bobl yn y DU y mae disgwyl iddynt newid dyfodol y theatr. Mae hi’n Gymrawd Clore.