Who we are

A photo of a young woman wearing a cream baseball hat. She has long hair, and is wearing an orange jumper and pink jacket. She is smiling.

Poppy Horwood

Aelod o’r Bwrdd Seinio

Rwy’n caru Hip Hop a thoesenni.

Cefais fy magu yn Abertawe, dysgais fy hun i ddawnsio. Rwyf wedi gorfod gweithio’n galed iawn i gyrraedd lle rydw i. Ni ddylai pobl ifanc dosbarth gweithiol orfod gweithio mor galed â hyn i gael eu clywed a’u gweld yn y diwydiant.

Rwy’n gyd-gyfarwyddwr Ysgol Celfyddydau Perfformio Dwyrain Caerdydd yn dysgu Dawns Hip Hop a Gwneud Theatr. Rwyf hefyd yn Hwylusydd Dawns ar gyfer MicroRainbow, yn aelod cyswllt o LoneWorlds ac yn ⅓ o Same Hat Theatre.

Rydw i mor hapus o gael bod yn rhan o’r Seinfwrdd ac yn edrych ymlaen at gefnogi eu gwaith yn y flwyddyn nesaf! Diolch o galon am y cyfle.

Pops

A selfie of the Speakers Corner girls at the southbank centre underground skatepark, in front of some graffiti.