Everyone is an Artist

mwy

Everyone is an Artist

Mae Common Wealth yn credu bod pawb yn artist. Efallai eich bod yn arfer bod yn blentyn neu’n berson ifanc yn eich arddegau creadigol iawn, ac yna wedi stopio am ba reswm bynnag neu efallai y byddwch yn meddwl neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau celf a pherfformio yn eich amser hamdden.

Mae Everyone is an Artist yn ymwneud â datgloi neu ryddhau rhywbeth ynom ein hunain, am ein cyflwyno i ffurfiau ac artistiaid celf newydd a meddwl am y potensial sydd ynom ein hunain a gobeithio yn ei dro, yn ein dinas.

Hyd yn hyn rydyn ni wedi cael yr Artist Greim Maxsta a’r label recordio No Hats No Hoods i gynnal sesiwn i bobl ifanc 11-16 oed ar sut i fod yn artist greim annibynnol. Cadwch lygad allan am weithdai yn y dyfodol – byddwn yn gweithio gyda Sophie Melville (actores), Khadra Aden a Rebecca Omonira-Oyekanmi (gweithredwyr/newyddiadurwyr) Dougy Francisco (celf/gweithredydd) ac Anisha Fields (dylunydd) i gyflwyno ein sesiynau yn y dyfodol.

Cawn ein galw yn Common Wealth oherwydd ein bod yn credu yn yr elfennau cyfoethog sy’n bodoli yn sgil bod yn gyffredin (hynny yw, tlawd), o fod â phethau’n gyffredin ac o rannu tir cyffredin. Bydd Everyone is an Artist yn archwilio hynny i gyd ac yn ein hannog i adrodd straeon a gwneud celf am ein bywydau, y bobl rydyn ni’n eu hadnabod a’r ddinas rydyn ni’n byw ynddi.