Moving Roots

mwy

Moving Roots

Mae Common Wealth yn rhan o Moving Roots, casgliad o sefydliadau celfyddydol o bob rhan o’r DU: Canolfan Gelfyddydau Battersea (Llundain), Lyrici Arts (Medway), The Old Courts (Wigan), Jumped Up Theatre (Peterborough) a Common Wealth (Caerdydd).

Mae Moving Roots yn rhedeg o 2020 – 2023. Rydyn ni’n cydweithio â phobl CF3 ac artistiaid i archwilio ffyrdd newydd, arloesol o gyd-greu, gwneud, llwyfannu a mynd â pherfformiad byw ar daith. Dros y tair blynedd, byddwn yn dod â thri pherfformiad byw i Ddwyrain Caerdydd, gan eu llwyfannu mewn mannau y byddwn wedi dod o hyd iddynt.

Bydd nifer o gyfleoedd i gymryd rhan – o fod yn rhan o’r tîm creadigol, helpu i lywio’r prosiect, rolau rheoli llwyfan ynghyd â llawer o ffyrdd eraill nad ydym wedi’u darganfod eto.

Rydym wedi recriwtio Bwrdd Seinio ar gyfer y prosiect, sy’n cynnwys 7 o bobl o Ddwyrain Caerdydd. Byddant yn ein helpu i ddatblygu, siapio a thyfu syniadau ar gyfer y sioeau a grëwyd ar y cyd a fydd yn dod i Ddwyrain Caerdydd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt a’u syniadau yma.

Os hoffech siarad mwy am sut y gallwch gymryd rhan, cysylltwch â [email protected]

Diffiniad o gyd-greu

Mae cyd-greu yn dirprwyo arweinyddiaeth i gyfranogwyr ac yn gwahodd ystod ehangach o leisiau, gan annog deialog sy’n parhau y tu hwnt i fywyd uniongyrchol y prosiect ei hun. Mae’n herio hierarchaethau ac yn rhoi dull i bobl lunio’r prosiect, bod yn awdur eu straeon, a gwneud yr hyn y maent am ei weld yn eu tref enedigol. Mae’r prosiect yn gweithio gydag artistiaid fel gweledyddion, cyfathrebwyr medrus a phryfocwyr cymdeithasol.

 

 

Rent Party

Rent Partyyw’r sioe gyntaf a ddewisodd y Moving Roots Network i fynd ar daith. Bydd yn dod yma i Ddwyrain Caerdydd fel fersiwn wedi’i addasu yn hydref 2021. Mae’n seiliedig ar y partïon a gynhaliwyd gan yr Harlem Renaissance yn y 1920au oedd yn mynnu bod artistiaid du yn talu rhenti anghymesur o uchel. Mae’r ffenestr ddiweddaraf, amlochrog hon i fywydau 5 aelod o gast hynod o angerddol yn cyfleu sioe nad yw’n osgoi bod yn bopeth y gall fod.

Wrth ymchwilio i lymder Prydain, mae’n dathlu bod yn dalentog, yn fendigedig, yn fyw. Roedd y Rent Party gwreiddiol yn cyfleu’r paramedrau o fod yn ddu, yn gyfunrhywiol ac yn aelod o’r dosbarth gweithiol. A hithau’n eofn, yn feiddgar ac yn ddewr, mae’r sioe yn llawn hwyl ac mae’r syniad o efelychu cast mor fywiog, hyderus yma yng Nghaerdydd i arddangos Rent Party Cymru ar ei newydd wedd yn gyffrous iawn! Sut mae Rent Party yn Ne Cymru yn edrych? …. Cewch weld yn fuan!

Maniffesto Moving Roots

  1. Ni fyddwn yn defnyddio jargon, a byddwn yn sicrhau bod yr iaith a’r broses wedi’u hesbonio’n glir
  2. Byddwn yn barod i dderbyn rhoddion
  3. Bydd y gwaith yn rhagorol yn artistig
  4. Ni fyddwn yn defnyddio jargon, a byddwn yn sicrhau bod yr iaith a’r broses wedi’u hesbonio’n glir
  5. “Not about us, without us”
  6. Bydd y prosiect yn annog pobl i fod yn fwy gweithgar yn eu bywydau/cymuned eu hunain
  7. Bydd y prosiect yn galluogi pobl i gael gwared ar hen naratifau ac ymarfer rhai newydd
  8. Lle bo’n bosibl, cefnogi pobl i symud ymlaen; mynd â nhw y tu hwnt i wirfoddoli a rhoi mynediad i waith cyflogedig
  9. Cloddio’n ddyfnach
  10. Bydd y prosiect yn gwneud i bobl deimlo’n wahanol