a man and a woman dance at a bar

Moving Roots

mwy

Moving Roots

Mae Common Wealth yn rhan o Moving Roots, casgliad o sefydliadau celfyddydol o bob rhan o’r DU: Canolfan Gelfyddydau Battersea (Llundain), The Old Courts (Wigan), Jumped Up Theatre (Peterborough) a Common Wealth (Caerdydd).

Mae Moving Roots yn rhedeg o 2020 – 2023. Rydyn ni’n cydweithio â phobl CF3 ac artistiaid i archwilio ffyrdd newydd, arloesol o gyd-greu, gwneud, llwyfannu a mynd â pherfformiad byw ar daith. Dros y tair blynedd, byddwn yn dod â thri pherfformiad byw i Ddwyrain Caerdydd, gan eu llwyfannu mewn mannau y byddwn wedi dod o hyd iddynt.

Bydd nifer o gyfleoedd i gymryd rhan – o fod yn rhan o’r tîm creadigol, helpu i lywio’r prosiect, rolau rheoli llwyfan ynghyd â llawer o ffyrdd eraill nad ydym wedi’u darganfod eto.

Rydym wedi recriwtio Bwrdd Seinio ar gyfer y prosiect, sy’n cynnwys o bobl o Ddwyrain Caerdydd. Byddant yn ein helpu i ddatblygu, siapio a thyfu syniadau ar gyfer y sioeau a grëwyd ar y cyd a fydd yn dod i Ddwyrain Caerdydd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt a’u syniadau yma.

Os hoffech siarad mwy am sut y gallwch gymryd rhan, cysylltwch â [email protected]

Diffiniad o gyd-greu

Mae cyd-greu yn dirprwyo arweinyddiaeth i gyfranogwyr ac yn gwahodd ystod ehangach o leisiau, gan annog deialog sy’n parhau y tu hwnt i fywyd uniongyrchol y prosiect ei hun. Mae’n herio hierarchaethau ac yn rhoi dull i bobl lunio’r prosiect, bod yn awdur eu straeon, a gwneud yr hyn y maent am ei weld yn eu tref enedigol. Mae’r prosiect yn gweithio gydag artistiaid fel gweledyddion, cyfathrebwyr medrus a phryfocwyr cymdeithasol.

 

 

Epic Fail

Three children stand, leaning backwards. They look like they are having fun.

Epic Failyw’r ail gynhyrchiad sydd wedi’i greu ar y cyd i fynd ar daith gyda Moving Roots.

Beth petai methiant yn rhinwedd i’w goleddu, fel llwyddiant?
Petai hynny’n wir, a fyddem i gyd yn teimlo’n well?

Mae Kid Carpet, Common Wealth a phlant ysgol Llanrhymni wedi bod yn siarad, yn creu, yn chwarae ac yn gwneud pethau’n anghywir. Maen nhw wedi creu robotiaid sbwriel, wedi canu caneuon, wedi gwisgo mwstash ffug ac (yn anffodus) wedi dyfeisio llaeth swigod.

Through two residencies at Glan Yr Afon Primary School Llanrumney, Kid Carpet, Common Wealth and the Year 5 pupils will co-create a performance made with and for young people and their families. EPIC FAIL – Nid oes ganddo’r atebion ond mae ganddo’r caneuon gorau, hysbysebion gwirion ar y teledu ac ymbarelau ar gyfer eich esgidiau.

Bydd Epic Fail yn cael ei ddangos i gynulleidfaoedd ym mis Mehefin 2022 ar ôl cael ei gyd-greu gan Kid Carpet a myfyrwyr blwyddyn 5 Ysgol Gynradd Glan yr Afon, Llanrhymni.

Fel rhan o’r Rhwydwaith Teithio Moving Roots, bydd Epic Fail hefyd yn ymddangos mewn mannau newydd wedi’u cyd-greu yn Peterborough, Stoke a Wigan drwy gydol haf 2022.

Rent Party

Women wearing a tracksuit dancing with balloons in the background

Rent Partyyw’r sioe gyntaf a ddewisodd y Moving Roots Network i fynd ar daith. Bydd yn dod yma i Ddwyrain Caerdydd fel fersiwn wedi’i addasu yn hydref 2021. Mae’n seiliedig ar y partïon a gynhaliwyd gan yr Harlem Renaissance yn y 1920au oedd yn mynnu bod artistiaid du yn talu rhenti anghymesur o uchel.

Mae Darren Pritchard, y coreograffydd a’r cyfarwyddwr o fri wedi ailgyfleu Rent Party, ei sioe boblogaidd 5 seren, a’i chyd-greu gyda Common Wealth a chast o artistiaid hynod dalentog o Dde Cymru. Maent wedi rhoi llwyfan i’w cymuned dosbarth gweithiol mewn cabaret mawreddog o berfformiadau, gan adrodd eu straeon eu hunain am gost go iawn llymder Prydain.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Rent Party: ewch i dudalen y sioe, gwrandewch ar bodlediadau Rent Party neu gwyliwch ragflas ohoni ac edrychwch ar y ffilmiau adborth gan y gynulleidfa.

Mae’n deillio o’r sioe wreiddiol, Rent Party, sydd wedi’i hysgrifennu ar y cyd gan Cheryl Martin a Darren Pritchard, ac wedi’i chynhyrchu gan Jayne Compton a’r dramodydd Sonia Hughes, ei chomisiynu gan Homotopia, a’i chefnogi drwy Javaad Alipoor fel rhan o’i gyfnod gyda Changemaker yn Sheffield Crucible.

Maniffesto Moving Roots

  1. Ni fyddwn yn defnyddio jargon, a byddwn yn sicrhau bod yr iaith a’r broses wedi’u hesbonio’n glir
  2. Byddwn yn barod i dderbyn rhoddion
  3. Bydd y gwaith yn rhagorol yn artistig
  4. Ni fyddwn yn defnyddio jargon, a byddwn yn sicrhau bod yr iaith a’r broses wedi’u hesbonio’n glir
  5. “Not about us, without us”
  6. Bydd y prosiect yn annog pobl i fod yn fwy gweithgar yn eu bywydau/cymuned eu hunain
  7. Bydd y prosiect yn galluogi pobl i gael gwared ar hen naratifau ac ymarfer rhai newydd
  8. Lle bo’n bosibl, cefnogi pobl i symud ymlaen; mynd â nhw y tu hwnt i wirfoddoli a rhoi mynediad i waith cyflogedig
  9. Cloddio’n ddyfnach
  10. Bydd y prosiect yn gwneud i bobl deimlo’n wahanol