Tri o gast y sioe yn edrych yn ffyrnig!

Rent Party

mwy

Rent Party

Dydy bod yn dlawd erioed wedi apelio gymaint!

Dewch i’r sioe mae pawb ohonom wedi bod yn aros amdanisioe i ymgolli ynddi am Lymder Prydain yn yr 21ain ganrif wedi’i hysbrydoli gan Bartïon Rhent Harlem Renaissance y 1920au

Mae’r coreograffydd a’r cyfarwyddwr enwog Darren Pritchard (House of Ghetto) a Common Wealth yn eich gwahodd chi, y gynulleidfa, i dalu i ddod i barti, fel y gallant dalu rhent y mis hwn, a’ch diddanu gyda’u holl ffrindiau sy’n artistiaid – dawnswyr, cantorion, cerddorion, beirdd – a fydd yn creu darlun amlochrog o’r hyn y mae’n ei olygu heddiw i fod yn ddawnus, yn Gymry ac yn aelodau o’r dosbarth gweithiol.

Mae Darren Pritchard wedi ail-gyfleu ei sioe boblogaidd 5 seren Rent Party, wedi’i chyd-greu gyda chast o artistiaid hynod dalentog o bob rhan o dde Cymru. Maent wedi rhoi llwyfan i’w cymuned dosbarth gweithiol mewn cabaret mawreddog o berfformiadau, gan adrodd eu straeon eu hunain am gost go iawn llymder Prydain.

Comisiynwyd Rent Party fel rhan o’r Rhwydwaith Teithio Moving Roots – rhwydwaith teithio creadigol dan arweiniad Canolfan Gelfyddydau Battersea gyda phartneriaid cynhyrchu Lyrici Arts (Medway), Jumped Up Theatre (Peterborough), Common Wealth (Dwyrain Caerdydd) a The Old Courts (Wigan).

Dyma’r cyntaf o dri chynhyrchiad teithiol cydweithredol a gomisiynwyd gan Moving Roots. Mae pob partner yn ail-gyfleu sioe boblogaidd Darren gyda chast lleol drwy gydol 2021; gan basio’r meic o amgylch cymunedau dosbarth gweithiol a chynnig llwyfan i dalentau anhygoel o artistiaid proffesiynol, a chanddynt leisiau sy’n aml heb eu clywed yn eu hardal.

Fideos

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr Artistig – Darren Pritchard
Cyfarwyddwr Cynorthwyol a Compere – Stuart Bowden

Rheolwr Cynhyrchu – Nia Morris
Cymorth Cynhyrchu a Goleuo – Phil Buckly

Perfformwyr a Chyd-grewyr:
Jude Thorburn-Price
Emilie Parry-Williams
Darnell Williams
Yasmin Goulden
Catherine Razzell

Cynhyrchydd Cymunedol – Chantal Williams
Cynhyrchydd Cynorthwyol – Charlotte Lewis
Cyfarwyddwr Cyswllt – Fahadi Muluku
Cyd-gyfarwyddwr Artistig – Rhiannon White
Cynhyrchydd – Camilla Brueton
Blaen y Tŷ – Callum Lloyd, David Melkevik, Lisa Bradford

Ffotograffau – Jon Pountney

Mae’n deillio o’r sioe wreiddiol, Rent Party, sydd wedi’i hysgrifennu ar y cyd gan Cheryl Martin a Darren Pritchard, ac wedi’i chynhyrchu gan Jayne Compton a’r dramodydd Sonia Hughes, ei chomisiynu gan Homotopia, a’i chefnogi drwy Javaad Alipoor fel rhan o’i gyfnod gyda Changemaker yn Sheffield Crucible.

Dyddiadau

GWYBODAETH AM Y SWYDDFA DOCYNNAU

ARCHEBU TOCYNNAU

Rumney Cons Club, 633 Newport Rd, Rumney, Caerdydd, CF3 4FB

£10 pris llawn, £5 consesiwn, £2.50 i drigolion lleol (CF3)

75 munud, dim egwyl. Argymhellir 16+ oherwydd rhywfaint o regi a chyfeiriadau at ryw

Dydd Mercher 29 Medi 7pm

Dydd Iau 30 Medi 7pm

Dydd Gwener 1 Hydref 7pm

Dydd Sadwrn 2 Hydref 2pm (Gyda dehongliad Iaith Arwyddion Prydain)

Dydd Sadwrn 2 Hydref 7pm

Partneriaid

Mae Rent Party yn dod i Gaerdydd fel rhan o’r Rhwydwaith Teithio Moving Roots, dan arweiniad Canolfan Gelfyddydau Battersea gyda chyllid gan Sefydliad Esmée Fairbairn, Sefydliad Garfield Weston a Chyngor Celfyddydau Cymru.