GWEITHDY CYD-GREU

mwy

GWEITHDY CYD-GREU

(Hyblyg – 1 diwrnod, 2 awr)

Ar gyfer rhwng 5 a 25 o bobl

Wedi’i anelu at bob oedran, hwyluswyr a phobl sy’n newydd i greu cynyrchiadau theatr

Gall celf ein helpu i weld ein hunain, deall pwy ydym ni ac o ble rydym yn dod. Gall ein helpu i gydnabod y pŵer sydd gennym; gall roi cyfrwng i ni. Gall ein paratoi ar gyfer gweithredoedd o newid cymdeithasol, ar gyfer trawsnewid. Gweithdy ymarferol yn archwilio sut rydyn ni’n gosod y sylfeini ar gyfer cyd-greu pwerus, gweithredol. Rhannu mannau cychwyn unigryw o arferion Common Wealth, dathlu profiadau go iawn, cyfrwng a sut rydyn ni’n dod o hyd i’n cyfoeth cyffredin.