Svidanka

mwy

Svidanka

Gyda Sefydliad Theatr Newydd Latfia

Buom yn gweithio fel mentoriaid dramayddiaeth gydag ymarferwyr o Sefydliad Theatr Newydd Latfia i archwilio gwaith gyda charcharorion gwrywaidd ifanc mewn gwersyll. Trwy gyfarfodydd Zoom rheolaidd buom yn archwilio ymarferion, dulliau ymarferol a sut i lunio strwythur a sgôr emosiynol i arwain y gynulleidfa drwy’r perfformiad. Cafodd perfformiad Svidanka (gair slang o Rwsia am ddêt) ei lwyfannu yn yr ŵyl fel gosodiad mewn cynhwysydd gyda fideo, sain a ffrwd byw oedd yn archwilio’r cwestiwn ‘sut mae dod i adnabod rhywun go iawn?’

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld lluniau hardd, edrychwch yma: https://svidanka.wordpress.com/2020/09/12/satiksanas-telpa-svidanka/