MAE PAWB YN ARTIST: Gweithdai drama am ddim

mwy

MAE PAWB YN ARTIST: Gweithdai drama am ddim

Gweithdai drama AM DDIM i bobl 16-25 oed ym Mhafiliwn Grange!

Ymunwch â ni am dair sesiwn unigol lle byddwn yn greadigol, yn adrodd straeon, yn chwerthin ac yn rhoi’r byd yn ei le. Byddwn yn dod o hyd i ffyrdd o wneud y theatr yn bwysig i’n cymunedau, i ni a sut y gallwn ddefnyddio’r theatr i sicrhau newid cymdeithasol. Mae’r digwyddiad am ddim – does dim angen profiad! Dewch yn llu gyda’ch ffrindiau!

PRYD:
Dydd Gwener 11 March
Dydd Gwener 18 March
Dydd Mercher 30 March

AMSER: 6pm-8pm

BLE: Grange Pavillion, Grange Gardens, Caerdydd CF11 7LJ

Os hoffech archebu lle yn y gweithdy neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at [email protected]