Portread o Brenin Drag Len Blanco

PRINCIPAL BOY gweithdy Brenin Drag

mwy

PRINCIPAL BOY gweithdy Brenin Drag

gyda Brenin Drag Cymru Len Blanco

Ydych chi’n ffansio dynwared osgo seren wrol y sgrin fawr? Sianelu eilun bop golygus, dadorchuddio eich aelod o Mega mewnol?

Ymunwch yn y gweithdy Brenin Drag hamddenol hwn lle bydd Len Blanco (rhagenwau nhw/nhw), Brenin Drag gyda 6 mlynedd o brofiad, yn eich arwain trwy hanfodion colur drag a sut i greu wyneb gwrywaidd. Mae’r gweithdy yn agored i unrhyw un sydd am arbrofi a dod o hyd i hunaniaeth Brenin Drag mewn lleoliad diogel ac ymlaciol.

Mae’r gweithdy hwn yn rhan o brosiect gan yr artist Kathryn Ashill o’r enw ‘Principal Boy’ sy’n edrych ar eu hanes o chwarae bechgyn mewn panto, dramau amatur a bywyd bob dydd yn ogystal â’u hunaniaeth cwyir. Mae Kathryn yn cynnal y gweithdy hwn ochr yn ochr â chefnogaeth y cwmni theatr Common Wealth.

Darperir pecyn colur sylfaenol yn rhad ac am ddim i bobl sydd am ymuno.

Yn agored i bawb dros 14 oed (gall rhai dan 14 oed gymryd rhan gyda goruchwyliaeth a chaniatâd oedolyn) sydd am ddod o hyd i’w Brenin Drag.

PRYD: Dydd Sadwrn, 18 Mehefin, 2022, 12pm-2pm

BLE: Neuadd Llanrhymni, Heol Ball, Ceardydd, CF3 4JJ

ARCHEBWCH eich lle AM DDIM YMA

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch le

Poster ar gyfer gweithdy Brenin Drag gyda Len Blanco