shows

From the Crowd

mwy

From the Crowd

Ar 16 Awst 2019 casglodd miloedd o bobl i anrhydeddu 200 mlynedd ers lladdfa Peterloo fel rhan o From the Crowd.

Roedd From the Crowd yn brofiad pwerus, cynhwysol, i chi ymgolli’n llwyr ynddo. Cafodd safbwyntiau llygad-dyst y rhai oedd yn bresennol yn Peterloo 1819 a geiriau protestwyr cyfoes eu plethu gyda’i gilydd a’u perfformio gan weithredwyr, beirdd ac – yn bwysig – y dorf o 800 o bobl.

Gyda’i gilydd fe wnaethant gyfleu darlun o’r hyn ddigwyddodd ar 16 Awst 1819 a’r newid yr oedd pobl am ei weld yn digwydd yn 2019. Ar adegau clywyd un llais; ar adegau eraill clywyd cannoedd o leisiau yn cyfleu’r stori ac yn creu’r awyrgylch, gan gysylltu gwaddol Peterloo â’r hyn y mae’n ei olygu heddiw.

Sgoriwyd y darn gan ddau ddrymiwr, adran bres, dau gôr a 5 bît-bocsiwr gyda chyfeiriad cerddorol gan Robin Richards, Katie Chatburn, Oliver Vibrans a MC Zani a lluniwyd sgôr sain epig yn cynnwys elfen o brotest, argyfwng ac angerdd.

Fideos

“Cawsom wledd i’r llygaid gan y Cyfarwyddwr, Evie Manning, a wnaeth i’n calonnau chwyddo gyda balchder a thorri’n deilchion eiliadau ar ôl hynny. Dangosodd Evie hefyd ei bod wirioneddol yn gefnogol i bobl anabl” Celfyddydau i Bobl Anabl ar-lein

“Miloedd yn ymgynnull i nodi 200 mlynedd ers lladdfa Peterloo” gyda fideo ar Channel 4 News

“Emosiynol a theimladwy, gan gymharu’r cwynion a oedd yn gyfrifol am sbarduno pobl i brotestio yn erbyn anghyfiawnderau modern yn Peterloo, a ffordd addas o gofio beth ddigwyddodd.” ar BBC News

Ailberfformiad gan y cyhoedd i nodi 200 mlynedd ers lladdfa Peterloo, yn The Guardian

Am ragor o wybodaeth, deunydd gan y cyfryngau a lluniau ewch i Manchester Histories

Partneriaid

Richards (Dutch Uncles) ac wedi’i ysgrifennu gan lygad-dystion i ddigwyddiadau Peterloo ac ymgyrchwyr o bob cwr o Fanceinion gan gynnwys These Walls Must Fall, Greater Manchester Housing Action, The Monument to Discrimination, Invisible Cities, gweithredwyr Climate a phobl cyfunrhywiol yn ymgyrchu yn erbyn cyfalafiaeth Pride.

Cyd-gomisiynwyd gan Manchester Histories a Chyngor Dinas Manceinion Cyd-gynhyrchwyd gan Manchester Histories, Walk the Plank, Brighter Sound a Chyngor Dinas Manceinion. Cefnogir gyda chyllid gan Gyngor Dinas Manceinion, Cyngor Celfyddydau Lloegr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.