shows

OFF ROAD

mwy

OFF ROAD

Does neb yn ffonio’r heddlu yn fama.
Mae Off Road yn ailysgrifennu naratifau ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol canfyddedig. Cael gwared ar stigma o amgylch beiciau cwad a diwylliant beiciau, rhannu ochr arall y stori am gyfarfyddiadau’r heddlu a’r drwgdeimlad rhwng codau post Bradford. Mae Off Road yn brotest, yn barti gwyllt, yn sioe feiciau, a berfformir ar y stryd a dan do mewn canolfan gymunedol, gan adrodd straeon go iawn am dyfu i fyny drwy gerddoriaeth fyw, testun air am air a ffilm wedi’u saethu gyda ffonau clyfar. Wedi’i chreu mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Ieuenctid Bradford a’i chyd-greu gan bobl ifanc ac artistiaid rap o Windhill, Wrose ac ar draws Bradford.
28 – 30 Gorffennaf – 7pm yng Nghanolfan Gymunedol Windhill fel rhan o ŵyl BD Festival.
Mynnwch eich tocynnau yma:
Mynediad:
Mae Canolfan Gymunedol Windhill yn lleoliad hygyrch i gadeiriau olwyn.
Bydd perfformiad OFF ROAD dydd Sadwrn 29 Gorffennaf yn cynnwys dehongliad Iaith Arwyddion Prydain.
Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad neu os hoffech ofyn unrhyw gwestiynau ynghylch mynediad ar gyfer y perfformiadau, anfonwch e-bost at [email protected]

Fideos

Adolygiadau

 

“Pwerus, dadlennol, deinamig”

dyfodol pobl ifanc.

 

“Ysbrydoledig, heriol a chraff”

Wedi rhoi llawer i mi feddwl amdano, gwneud i mi herio fy nghanfyddiadau o bobl ifanc.

 

“Cipolwg da gan leisiau pobl ifanc Bradford. Geiriau pwerus sy’n helpu i’ch herio. ”

 

“Gwnaeth i mi feddwl am ein pobl ifanc, y diffyg cefnogaeth sydd ganddyn nhw, effaith y toriadau ar gyllid ar gyfer gwasanaethau ieuenctid, ond hefyd sut mae pobl ifanc yn creu ac yn ffynnu er gwaethaf y rhwystrau.

Rhestr gydnabod

Cyfarwyddwyr: Saoirse Teale a Mariyah Kayat

Cyfarwyddwr Cynorthwyol David Bolitho

Dyluniad Set a Fideo: Michelle Wren

Dyluniad Golau: Andy Purves

Dyluniad Sain: Elliot Mann

Rheoli’r Cynhyrchiad: Tom Robbins

Rheoli’r Llwyfan: Kayleigh Chapman

Ariannwyd gan Gronfa Diogelwch Cymunedol, Gwasanaeth Ieuenctid Bradford a Chyngor Bradford