shows

Payday Party

mwy

Payday Party

Dydy bod yn dlawd, yn dalentog, ac o Gymru erioed wedi apelio gymaint.

Prisiau bwyd yn cynyddu Prisiau tanwydd yn cynyddu Biliau dŵr yn cynyddu Treth car yn cynyddu Yswiriant Gwladol yn cynyddu Mewn argyfwng costau byw, beth ydych chi’n ei wneud i oroesi? Bwyta? Cadw’n gynnes? Neu drefnu digwyddiad Payday Party! Mae 6 artist yn rhannu eu straeon a’u doniau bywyd go iawn yn y gobaith o gael eich talu gennych chi, y gynulleidfa.

Payday Party yw’r parti gwleidyddol CYFREITHLON mwyaf cyffrous y byddwch yn bresennol ynddo.
Mae canu, dawnsio, rap, geiriau llafar a cherddoriaeth fyw yn cael eu taflu i’r crochan o anobaith i greu cacen oroesi y byddai Marie-Antoinette yn falch ohoni.

Fideos

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr Artistig – Darren Pritchard
Cyfarwyddwr Cynorthwyol a Compere – Stuart Bowden

Perfformwyr a Chyd-grewyr:
Yasmin Goulden
Emilie Parry-Williams
Jude Thoburn-Price
Darnell Williams
Catherine Razzell

Dyddiadau

Addas ar gyfer oedran 16+

Rhagolwg yn Chapter yng Nghaerdydd

11, 12, 13 Awst 2022
7.30pm

Iaith Arwyddion Prydain am berfformiad 11 Awst

Tocynnau £11.50
Consesiynau: £7

Archebwch tocynnau Payday Party yn Chapter

Bydd yn cael ei dangos yng Ngŵyl Caeredin 2022!!

Ace Dome, The Pleasance

23 Awst 2022 – 27 Awst 2022
2:40pm bob dydd

Iaith Arwyddion Prydain am berfformiadau 25, 26 & 27 Awst

Tocynnau: £11.50/£12.50
Consesiynau: £7/£8

Archebwch tocynnau Payday Party yn Pleasance

Rhestr gydnabod

Mae Payday Party yn deillio o sioe wreiddiol, Rent Party, sydd wedi’i hysgrifennu ar y cyd gan Cheryl Martin a Darren Pritchard, ac wedi’i chynhyrchu gan Jayne Compton a’r dramodydd Sonia Hughes, ei chomisiynu gan Homotopia, a’i chefnogi drwy Javaad Alipoor fel rhan o’i gyfnod gyda Changemaker yn Sheffield Crucible.

Mae Payday Party yn mynd i Ŵyl Caeredin fel rhan o arddangosfa “Cymru yng Nghaeredin” Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gyda chefnogaeth gan y Rhwydwaith Teithio Moving Roots, dan arweiniad Canolfan Gelfyddydau Battersea gyda chyllid gan Sefydliad Esmée Fairbairn, Sefydliad Garfield Weston a Chyngor Celfyddydau Cymru.