shows

You are here as a witness

mwy

You are here as a witness

Ydych chi erioed wedi gorfod gadael eich tŷ ar frys, dawnsio i lawr ochr eich adeilad neu adael heb ddim, dim hyd yn oed yr esgidiau ar eich traed?”

Rydyn ni’n creu You are here as a witness ar sail ein cynhyrchiad arobryn Our Glass House, cynhyrchiad gair am air safle penodol sydd wedi’i gyd-greu gyda goroeswyr cam-drin domestig. Bydd y darn newydd hwn yn defnyddio testun o’r cynhyrchiad Our Glass House ac yn ymgorffori testun newydd o gyfres o gyfweliadau diweddar a gynhaliwyd gyda defnyddwyr gwasanaeth y Prosiect Anah yn Bradford. Gyda thestun wedi’i ysgrifennu gan Aisha Zia a’r cwmni.

Bydd You are here as a witness yn cael ei gyflwyno yn Theatre in the Mill ym mis Tachwedd 2022, bydd gan y prosiect gynulleidfa agored yn ogystal â chynulleidfa wadd o sefydliadau a gwasanaethau yng Ngorllewin Swydd Efrog, sy’n gweithio gyda goroeswyr cam-drin domestig. Gan gynnwys; Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu, Elusennau, Llochesi a llawer o sefydliadau eraill. Mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech drafod y prosiect a’r sioe yn fwy manwl.

Partneriaid

Anah Project

Our lead partner for You are here as a witness, the Anah Project provides multilingual support for women experiencing any form of domestic abuse.

They aim to educate women on their human rights, increase their confidence and self-esteem and regain their independence. Delivering support that focuses on a woman’s individual needs as well as offering refuge, health & well being and training, education and employment.

Find out more about Anah Project on their website.

Theatre in the Mill

Theatre in the Mill is a Bradford based arts organisation committed to developing, supporting and presenting socially responsible art and performance. They believe in artists and audiences, in the need to create spaces that promote dialogue and art that represents the narrative of the people the city and the region.

Find out more about Theatre in the Mill on their website.

Our Glass House

Cafodd y digwyddiad gwreiddiol Our Glass House ei gynnal mewn tŷ gwag a chafodd cam-drin domestig ei archwilio. Roedd yr arlwy yn digwydd ar yr un pryd gyda’r gynulleidfa yn rhydd i ddewis eu teithiau eu hunain drwy dŷ cyngor heb ei ddefnyddio. Roedd testun y perfformiad yn seiliedig ar dystiolaethau bywyd go iawn o gyfweliadau gyda menywod a dynion sydd wedi profi cam-drin domestig ac yn canolbwyntio ar y rhesymau y mae pobl yn aros a sut maen nhw’n gadael perthynas camdriniol. Ysgrifennwyd y darn gwreiddiol gan Aisha Zia a Common Wealth.

Gallwch ddarllen mwy am Our Glass House ar dudalen y sioe.