shows

Our Glass House

mwy

Our Glass House

“Ydych chi erioed wedi gorfod gadael eich tŷ ar frys, brysio i lawr ochr eich adeilad neu adael heb ddim, heb hyd yn oed esgidiau ar eich traed?”

Mae Our Glass House yn ddigwyddiad sy’n cael ei lwyfannu mewn tŷ nad yw’n cael ei ddefnyddio ac sy’n archwilio cam-drin domestig. Mae’r ddrama’n digwydd ochr yn ochr â chynulleidfa sy’n rhydd i ddewis eu teithiau eu hunain drwy dŷ cyngor nad yw’n cael ei ddefnyddio. Mae testun y perfformiad yn seiliedig ar dystiolaethau bywyd go iawn o gyfweliadau â menywod a dynion sydd wedi profi cam-drin domestig ac mae’n canolbwyntio ar y rhesymau pam mae pobl yn aros a sut maen nhw’n gadael perthynas gamdriniol.

Enillodd y ddrama Wobr Sylw Arbennig gan Amnesty International yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2013 a chafodd ei henwi fel Pick of the Fringe gan The Metro ac fel Theatre Highlight gan The Independent gyda Hot Star gan The Scotsman.

Fideos

Adolygiadau

Mae’r sioe… yn digwydd mewn un tŷ, ond mae’n cynrychioli’r hyn sy’n digwydd mewn llawer o dai ledled y DU

The Guardian

Mae Our Glass House yn ddrama y byddwch yn ymgolli ynddi ac mae’n agor y drws i fyd arall

The Independent

Dyma ymgais ddiweddaraf Common Wealth… i ddod â byd y theatr at y bobl, bod yn berthnasol i bobl a rhoi ymdeimlad o gyfranogiad iddyn nhw… Mae’n wych

The Stage

Darn o theatr yw hwn sy’n gwneud i chi deimlo’n anghyfforddus yn ei wylio ac eto mae’n rhaid i chi ei weld. Mae’r perfformiadau yn gwbl gredadwy, yn feiddgar a heb farn… Mae Our Glass House yn ein hatgoffa bod straeon na allwn ddechrau eu dychmygu yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig ac eto maent yn weladwy i ni; bloedd, clec, ergyd, sgrech. Rhaid i ni beidio â’u hanwybyddu.

Female Arts

Nid yw cam-drin wedi’i gyfyngu gan ddosbarth, diwylliant na rhyw, ac nid yw bob amser yn gorfforol, ac yn y trawstoriad hwn o gymdeithas mae’n aml yn ymwneud â rheolaeth. Mae gan bawb ei stori ei hun, fel arfer wedi’i chuddio y tu mewn iddynt oherwydd bod ganddynt ofn, eu bod yn teimlo cywilydd neu eisiau amddiffyn anwyliaid, ond sydd bellach wedi’i datgelu mewn monologau preifat y gall cynulleidfa ei chlywed.

British Theatre Guide

Mae Common Wealth wedi creu darn o theatr dirdynnol sy’n cael effaith fawr ar y gynulleidfa, gan ddelio’n sensitif ac yn realistig â materion anodd

Exeunt

Dyddiadau

Aeth Our Glass Housear daith o amgylch y DU o 2012-2013 gan ymweld â gwahanol dai mewn cymdogaethau gwahanol iawn yn Camden, Llundain, Wester Hailes yng Nghaeredin, Thorpe Edge yn Bradford a Lawrence Weston a St George ym Mryste

Rhestr gydnabod

Actorion:
Nicola – Liz Simmons
Sufiya – Balvinder Sopal
Dan – James Lewis (Bradford a Chaeredin), Rew Lowe (Bryste), Dan Hart (Llundain)
Helen – Cynthia Whelan (Bryste a Llundain), Corinna Marlowe (Bradford), Jo Cameron Brown (Caeredin)
Kayleigh – Joy Dowle (Bryste), Kirsty Armstrong (Bradford), Jasmin Riggins (Caeredin), Cerise Reid (Llundain)
Charlie – Jaden Bardouille (Bryste), Kyran Jobson (Bradford), Luke Gordon (Caeredin), Harley Kierans (Llundain)

Wedi’i greu ar y cyd rhwng Evie Manning a Rhiannon White
Ysgrifennwyd gan Aisha Zia a’r cwmni
Cyfansoddwr/Dylunydd Sain – Wojtek Rusin
Dyluniad y Cynhyrchiad gan Michelle Wren, Russ Henry, Tim Mileusnic, Emma Byron, Trevor Houghton
Cynhyrchwyd gan Evie Manning
Rhagflas o’r ffilm gan Jack King
Lluniau gan Adam Ryzman, Kalpesh Lathigra a Robert Ormerod

Gwnaethpwyd taith y DU yn bosibl gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Caeredin, GIG yr Alban, Heddlu Lothian a’r Gororau, Llywodraeth yr Alban, Cyngor Bradford, Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Bradford a Chyngor Camden.